Kärnborrning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kärnborrning är en borrmetod som dels används i samband med prospektering, dvs letande efter brytningsvärda mineral, dels vid undersökningar av exempelvis berg, jord eller betong för att få ett kontinuerligt kärnprov. Kärnborrning används även ibland i anläggningsverksamhet exempelvis i samband med uttag av borrhål för ledningar med stor diameter i berg. Borrkärnor från prospektering analyseras av geologer, som då får en uppfattning om berggrundens eller markens egenskaper.

Vid borrningen används en roterande, cirkelformad borrkrona besatt med diamanter. Detta är skälet till att man ibland kallar metoden för diamantborrning. Borrhålens djup varierar från 100 till 1500 meter.

Prospektering utförs ofta i områden där vägar saknas. Därför måste borrutrustningen dels vara terränggående, dels självförsörjande med bränsle, vatten och tryckluft.