Kärnborrning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kärnborr

Kärnborrning bygger på att en roterande, cirkelformad hålsåg besatt med diamanter används. Därför kallas metoden ibland för ”diamantborrning”. Resultatet av kärnborrningen är borrkärnor - runda stavar som analyseras av geologer för att få en uppfattning om berggrundens eller markens egenskaper.

Metoden används dels i samband med prospektering, d.v.s. sökande efter brytningsvärda mineral, dels vid undersökningar av exempelvis berg, jord eller betong.

Borrhålens djup varierar från 100 till 150 meter.

Prospektering utförs ofta i områden där vägar saknas. Därför måste borrutrustningen dels vara terränggående, dels självförsörjande med bränsle, vatten och tryckluft.