Kapslingsklassning

Från Wikipedia

Kapslingsklassning (IEC 60529) (engelska: IP-code (International Protection Marking ibland Ingress Protection rating)) är en klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning, med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring (till exempel petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

En bedömning av X för ett eller flera av skyddskriterierna kan felaktigt tolkas som "inget skydd". För att illustrera kommer en elektronisk utrustning, klassad IPX7, nästan säkert att visa ett starkt motstånd mot partiklar, även om en klassificering för skydd mot beröring och intränganden av fasta ämnen inte har formellt tilldelats. Därför ska en X-beteckning inte automatiskt missuppfattas som brist på skydd.

För att ytterligare illustrera detta är en mobiltelefon som är klassad i IP58 "dammresistent" och kan "nedsänkas i 1,5 meter sötvatten i upp till 30 minuter". Ett eluttag klassat IP22 skyddad mot införande av fingrar och kommer inte att skadas eller bli osäker under ett visst test där det utsätts för vertikalt eller nästan vertikalt droppande vatten. IP22 eller 2X är typiska minimikrav för konstruktion av elektriska tillbehör för inomhusbruk.

Klassificeringar för vatteninträde är inte kumulativa utöver IPX6. En anordning som överensstämmer med IPX7, som täcker nedsänkning i vatten, behöver inte överensstämma med IPX5 eller IPX6, som täcker exponering för vattenstrålar. En anordning som uppfyller båda testen indikeras genom att notera båda testerna separerade med ett snedstreck, t.ex. IPX5 / IPX7.

Det finns inga bindestreck i en äkta IP-kod. IPX-8 (till exempel) är således en falsk IP-kod.

IP-koderna med bokstaven "K" är från ISO 20653: 2013 Vägfordon - skyddsklasser (IP-kod), enligt vilket det står i överensstämmelse med IEC 60529 förutom K-testen, som beskriver särskilda krav för vägfordon . ISO 20653 har ersatt DIN 40050-9. År 2013 uppdaterades IEC / EN 60529 för att inkludera IPX9-vattenprövningstestet. Detta test verkar vara identiskt med IP69K-testet från ISO 20653.

Första siffran: Fast partikelskydd[redigera | redigera wikitext]

Den första siffran anger höljets skyddsnivå mot beröring av riskfyllda delar (t.ex. elektriska ledare, rörliga delar) och inträngande av fasta främmande föremål.

Klass Föremål som spärras
IP0X Oskyddat
IP1X Diameter högst 50 mm
IP2X Diameter högst 12,5 mm (Provfinger)
IP3X Diameter högst 2,5 mm
IP4X Diameter högst 1 mm
IP5X Dammskyddat
IP6X Dammtätt

Andra siffran: Vätskeskydd[redigera | redigera wikitext]

Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras.

Klass Märkning [1] Prov
IPX0 Oskyddat (Ingen)
IPX1 Droppskyddat Droppesymbol Vatten droppar vertikalt över provföremålet i 10 minuter (motsvarar 1 mm regn per minut).
IPX2 Droppskyddat Droppesymbol 15° snett infallande vattendroppar faller mot provföremålet i 10 minuter (motsvarar 3 mm regn per minut).
IPX3 Strilsäkert Droppesymbol inramad av fyrkant Vatten strilas över provföremålet i 5 minuter med 0,7 liter per minut med trycket 80 – 100 kPa.
IPX4 Striltätt Droppesymbol inramad av triangel 10 liter vatten per minut strilas över provföremålet i 5 minuter med trycket 80 – 100 kPa.
IPX5 Spolsäkert Två trianglade droppesymboler 12,5 liter vatten per minut spolas mot provföremålet från 2,5 till 3 m avstånd i minst 3 minuter (större objekt .1min per kvadratmeter). Munstycke skall ha öppning om 6,3mm.
IPX6 Spoltätt ? 100 liter vatten per minut spolas med 100 kPa tryck mot provföremålet från 3 m avstånd i minst 3 minuter.
IPX7 Vattentålig
(nedsänkt i vatten)
? 30 minuter nedsänkning till ett djup av 1 m mätt vid botten av anordningen, om anordningen är högre än 85 cm, ska det vara minst 15 cm till toppen av anordningen.
IPX8 Tryckvattentätt
(nedsänkt i vatten)
? Nedsänkning i vattendjup som anges av tillverkaren, i allmänhet är största djup 3 m.
IPX9K Skydd mot högtryckstvättning ? Vatten som spolas med högt tryck runt hela objektet får inte ha skadlig inverkan.

Om två IP-klasser skyltats gäller den ena med vatten på provföremålet uppifrån; det andra med vatten nedifrån.[1]

Tilläggsbokstav[redigera | redigera wikitext]

Personskydd mot beröring av spänningsförande delar. Detta används när det faktiska beröringsskyddet av spänningsförande delar är bättre än vad som anges med första siffran.

Klassning Beskrivning
IPXXA Baksidan av handen (Ø 50 mm)
IPXXB Finger (Ø 12 mm, längd 80 mm)
IPXXC Föremål (Ø 2,5 mm, längd 100 mm)
IPXXD Ledning (Ø 1 mm, längd 100 mm)

Sammanställning[redigera | redigera wikitext]

Sammanställning:[1]

Första siffrans betydelse Andra siffrans betydelse
Oskyddad Droppskyddad Strilsäkert Striltätt Spolsäkert Vattentätt Tryckvattentätt
Oskyddat IP00 IP01
Beröringsskärmat IP10 IP11 IP13
Beröringsskyddat IP20 IP21 IP23
Beröringsskyddat IP40 IP41 IP43 IP44 IP45
Dammsäkert IP54 IP55
Dammtätt IP65 IP67 IP68

IP69K[redigera | redigera wikitext]

Tysk standard DIN 40050-9 förlängde det äldre IEC 60529-klassificeringssystemet med ett IP69K-betyg för högtrycks-, högtemperaturdämpningsapplikationer.[2] DIN 40050-9 har ersatts av ISO 20653: 2013 Vägfordon-skyddsklasser (IP-kod).[3] Det räcker inte att sådana kapslingar är dammtäta (IP6X), utan de måste även klara högtrycks- och ångrengöring. År 2013 lade IEC 60529 till 9 nivåvattentestning, med IPx9 som i stort sett samma spraytest som IP69K, och lägger också till en ritning av en fixtur för att verifiera vattentrycket.

Testet anger ett sprutmunstycke som matas med 80 °C vatten vid 8-10 MPa (80-100 bar) och en flödeshastighet på 14-16 L / min. Munstycket hålls 10–15 cm från den provade anordningen vid vinklar på 0 °, 30 °, 60 ° och 90 ° i 30 sekunder vardera. Testenheten sitter på en skivspelare som fullbordar en rotation en gång var 12:e sekund (5 varv / minut). IPx9-specifikationen i IEC 60529 har detaljer för att testa större exemplar som inte passar på en skivfäste (se tabellen ovan).

IP69K-testspecifikationen utvecklades ursprungligen för vägfordon, speciellt de som behöver regelbunden intensiv rengöring (dumper, cementblandare etc.), men finner också användning inom andra områden (till exempel livsmedelsindustrin och bilvård).

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c] Fagerhult: Belysningskatalogen 2007, sida 419
  2. ^ DIN 40050-9: Straßenfahrzeuge; IP-Schutzarten; Schutz gegen Fremdkörper, Wasser und Berühren; Elektrische Ausrüstung [Road vehicles; degrees of protection (IP-code); protection against foreign objects, water and impact; electrical equipment], May 1993. An English translation of the German original is available from DIN.. 
  3. ^ ISO 20653:2013 Road Vehicles-Degrees of protection (IP code) Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]