Karseforsen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Karseforsen är ett kraftverk och före detta vattenfall i Lagan, 5 kilometer öster om Laholm.

Forsen var tidigare 23,5 meter hög på en 2500 meter sträcka, men stort djup i forsens fåra. Fallet ägdes av staten men arrenderades från 1927 av Sydsvenska Kraftaktiebolaget som 1928-30 byggde kraftverket. Det var då det konstruerades det fjärde största i Sverige, och fick genom indämning av mindre forsar 26 meters fallhöjd.

Omkring en half mil ofvanom Laholm bildar den från Småland kommande Lagan södra Sveriges mest storartade vattenfall (...) Med ett enda språng af öfver femtio fots höjd störtar sig elfven öfver några pittoreskt formade klippor, och med rykande skum bryter han sig mot ett par stora stenar af egen form, kallade: "Gubben" och "Gumman". Elfven flyter sedan lugnt och stilla ända till Laholm...
Nordiska taflor 1866.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Bilder[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Richardson, Jacob (1753). Hallandia antiqua & hodierna, thet är : Hallands, et af Götha rikets landskaper, historiska-beskrifning, framställandes ifrån älsta in til wåra tider, thes belägenhet, land-hushålning, inbyggarnes seder, krigs-inrätningar, hwad krig ther warit, städernas anlägningar, handel och wandel, gamla minnes-tekn, runstenar, hwarje härads-beskrifning, med hwad theruti förekommer; tjenande til landets förbätring, och theraf följande ymniga närings-medel; hwarwid fogas, land chartor, och andre thertil hörande wäl stuckne kopparstycken. Stockholm. Libris länk. http://hdl.handle.net/2077/41096