Katalas

Från Wikipedia
catalase tetramer, Human erythrocyte.

Enzymet katalas finns i vävnader hos både växter och djur, bland annat i människans saliv. Det katalyserar reaktionen där väteperoxid omvandlas till syrgas och vatten. Enzymet ingår i skyddet mot fria radikaler som annars kan bildas från väteperoxid. Katalas är ett peroxidas och ett hemprotein.

Reaktionen som katalyseras av katalas kan skrivas

2H2O2 → 2H2O + O2

Katalastest[redigera | redigera wikitext]

Inom mikrobiologin används katalastest som en del i att fenotypiskt identifiera bakteriearter. Material från en bakteriekoloni stryks ut i en droppe väteperoxid på ett objektglas och vid positiv katalasreaktion bildas direkt små syrgasbubblor. Alternativt kan väteperoxid droppas direkt på kolonin, vilket inte rekommenderas då eventuell närvaro av blod orsakar falskt positiv reaktion på grund av erytrocyternas katalasinnehåll. Likaså dödas bakterierna i kolonin då de utsätts för väteperoxid och kan därför inte användas i den fortsatta diagnostiken[1]. Katalaspositiva bakterier är till exempel stafylokocker.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Versalovic J. et al. (ed.): Manual of Clinical Microbiology, 10th ed, ASM Press, Washington DC, 2011, vol. 1 sid 273. ISBN 978-1-55581-463-2