Katastrof

Från Wikipedia

Katastrof (grekiska καταστροφή ’omstörtande’), från κατά, (katá, ner, mot) + στρέφω, (stréphō, “jag vänder”). "Vändning nedåt". Katastrof betecknar en stor olycka med omfattande förstörelse.[1] Exakt hur omfattande denna olycka eller förstörelse behöver vara för att klassas som en katastrof skiljer sig åt i olika sammanhang. Röda korset använder sig exempelvis av en definition som innebär att något är en katastrof då minst 10 personer dör och 100 personer drabbas.[2] Socialstyrelsen använder istället en definition som innebär att en katastrof föreligger då fråga är om en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas.[3] FN definierar istället en katastrof som "a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses and impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources."[4]

Det som är avgörande för vad som klassas som en katastrof är alltså effekten eller effekterna av en viss händelse om inte händelsen i sig. Effekterna som anges i samtliga definitioner kan således föranledas av såväl naturfenomen som mänskliga handlingar, oavsiktliga eller avsiktliga.

Inom den svenska hälso- och sjukvården har ordet katastrof en egen definition som innebär att en katastrof är "en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet, och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas."[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]