Katastrof

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Katastrof (grekiska καταστροφή ’omstörtande’) betecknar en olycka som berör en stor mängd människor eller ödelägger stora materiella värden. Exempel på katastrofer är jordbävningar, fartygsolyckor, vulkanutbrott, skyfall, översvämningar, tågolyckor, tsunamier och oljeutsläpp. Inom hälso- och sjukvården avser en katastrof en händelse som är så allvarlig eller medför så många skadade att sjukvårdens resurser inte räcker till för att upprätthålla ett optimalt omhändertagande av de drabbade.

Se även[redigera | redigera wikitext]