Kategori:Dissociativa störningar

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Dissociativa störningar (ICD-10 F44), perturbationes dissociativae, är psykiska störningar där medvetandefunktioner, minnen, jaguppfattning, motorik och sensoriska intryck inte kan integreras i personligheten.