Kategori:Förenta nationernas fackorgan

Från Wikipedia

Förenta nationernas fackorgan är en benämning för ett antal mellanstatliga organisationer som har ett nära samarbete med Förenta nationerna. Vissa av organisationerna är äldre än Förenta nationerna självt, och andra har grundats efter initiativ i FN.

Se även Kategori:FN-organ.