Mellanstatlig organisation

Från Wikipedia
Ett urval av regionala, mellanstatliga organisationer

En mellanstatlig organisation är en form av internationell organisation, vilken har stater som medlemmar. Fullvärdiga medlemmar i mellanstatliga organisationer benämns ofta medlemsstater. Exempel på typiska mellanstatliga organisationer är Förenta nationerna (FN), Europarådet och Nordiska rådet. Beslut fattas vanligtvis med enhällighet inom mellanstatliga organisationer och det är ovanligt att beslut kan få rättslig verkan för en medlemsstat mot dess vilja. Detta är en väsentlig skillnad gentemot överstatliga organisationer, då medlemsstaterna istället överför en del av sin egen suveränitet till organisationen. Det bör noteras att Europeiska unionen är en något mer svårplacerad företeelse då den har drag av både mellanstatlighet och överstatlighet.[källa behövs]

Lista över mellanstatliga organisationer[redigera | redigera wikitext]

Världsomspännande[redigera | redigera wikitext]

Afrikanska[redigera | redigera wikitext]

Amerikanska[redigera | redigera wikitext]

Asiatiska[redigera | redigera wikitext]

Europeiska[redigera | redigera wikitext]

Oceaniska[redigera | redigera wikitext]

Mellanstatliga organisationer som upphört[redigera | redigera wikitext]

Planerade mellanstatliga organisationer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]