Kategori:Forskningsinstitut

Från Wikipedia

I denna kategori ingår såväl självständiga forskningsinstitut som olika typer av institut, centra, laboratorier vid universitet, samt en del institut och organisationer där forskning inte utgör den huvudsakliga verksamheten. Organisationer för forskningsfinansiering och liknande återfinns däremot i kategorin Vetenskapsorganisationer.