Kategori:Hemdatorer

Från Wikipedia

Till hemdatorerna räknas de mikrodatorer avsedda för hemmamarknaden som möjliggjordes av alltmer integrerade kretsar i slutet på 1970-talet och början på 1980-talet. Ur denna marknad växte sedan de IBM PC-kompatibla datorerna fram efter 1981 och är idag är den vanligaste persondatortypen.