Kategori:Länkmallar

Från Wikipedia

Kategorin samlar mallar vars huvudsakliga syfte är att skapa olika typer av länkar inom eller utom Wikipedia, utan att vara källhänvisningar. De senare samlas i Kategori:Källmallar. Mallar för interna länkar finns direkt i kategorin, mallar för länkar till andra webbplatser finns i underkategorier.