Mall:Diff

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{diff | sida | diff | oldid | text}} används för att länka till en diff (mellanskillnad) mellan två versioner av en wikisida.

Parametrar[redigera wikitext]

Anropsparametrarna kan anges med position eller namn. De är desamma som ingår i länken:

 • sida - sidans namn. Om detta utelämnas avses Portal:Huvudsida.
 • diff - numret för den nya version, som ändringen resulterade i. Kan också vara: cur (aktuell version), prev (föregående version), next (nästföljande).
 • oldid - numret för den version, som ändringen utgår ifrån.
 • text - den synliga länktexten. Om denna utlämnas används sidnamnet.

Exempel[redigera wikitext]

wikitext resultat
{{diff|Portal:Huvudsida|1381070|1377936|Diff mellan två numrerade versioner av en sida}} Diff mellan två numrerade versioner av en sida
 • Parametern diff= (nr 2) ska vara det högre versionsnumret.
 • Parametern oldid= (nr 3) ska vara det lägre versionsnumret.
{{diff|Portal:Huvudsida|prev|1381070|Diff mellan en numrerad version och dess föregående version}} Diff mellan en numrerad version och dess föregående version

Denna form är nog den vanligaste.

 • Paramtern diff= (nr 2) ska vara ordet prev.
 • Parametern oldid= (nr 3) ska vara det kända versionsnumret.
{{diff|Portal:Huvudsida|next|1377936|Diff mellan en numrerad version och nästföljande version}} Diff mellan en numrerad version och nästföljande version
 • Parametern diff= (nr 2) ska vara ordet next.
 • Parametern oldid= (nr 3) ska vara det kända versionsnumret.
{{diff|Portal:Huvudsida|cur|1381070|Diff mellan en numrerad version och aktuell version av en sida}} Diff mellan en numrerad version och aktuell version av en sida
 • Parametern diff= (nr 2) skall vara ordet cur.
 • Parametern oldid= (nr 3) skall vara det kända versionsnumret.
{{diff|Portal:Huvudsida|cur||Diff som visar den senaste ändringen av en sida}} Diff som visar den senaste ändringen av en sida
 • Parametern diff= (nr 2) skall vara ordet cur.
 • Parametern oldid= (nr 3) skall vara tomt eller utelämnas.
{{diff|Portal:Huvudsida||1381070|En länk till en angiven version av en sida}} En länk till en angiven version av en sida
 • Parametern diff= (nr 2) skall vara tomt eller utelämnas.
 • Parametern oldid= (nr 3) skall vara det kända versionsnumret.
 • Result är inte en diff. Se även mallen {{permalink}}.

Associerad kategori[redigera wikitext]

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]