Kategoridiskussion:Räddningsledare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Relevans[redigera wikitext]

Professionaliseringen av räddningstjänsterna har medfört att det nu till stor del organiseras som interkommunala samarbeten, såkallade kommunförbund. Det större geografiska ansvarasområdet medför enlig min mening inte att räddningsledare skall bedömas efter andra normer än vad som gäller för andra kommunala chefer som skolchefer, socialchefer eller för statliga polisens chefer med ett motsvarande ansvarsområde. Det formulerade relevanskriteriet för alla dessa är följande:

  • Tunga lokala, regionala och delstatliga uppdrag med genuin makt över en stor verksamhet på den nivån.

Detta framförs i en uppräkning, där ämbeten som generaldirektör och landshövding nämns explicit. Jag läser detta som att kommunala ledare på toppnivå som kommunalråd, kommunchef och liknande kan vara relevanta för egna artiklar i Wikipedia, i varje fall i folkrika kommuner, medan ledare på lägre kommunal nivå inte är det i kraft av sina ämbeten eller funktioner. Enligt min mening inkluderar detta räddningsledare. Personer i denna funktion kan däremot varar relevanta av andra orsaker, till exempel att de fått nationell uppmärksamhet i samband med speciella händelser eller genom insatser inom idrotten.

En ny användare har sedan april 2020 skapat artiklar om räddningsledare vilka enligt ovanstående inte uppfyller Wikipedias relevanskriterier. Jag menar att dessa artiklar bör raderas. Kategori:Räddningsledare blir då med något undantag tom och kan då också raderas. Roufu (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 13.14 (CEST)

Hmmm...kategorin i sig är väl också rätt tveksam. Räddningsledare är en roll i samband med en räddningsinsats, inte en ständig befattning. Chefsjobbet kallas väl snarare räddningschef eller chef för räddningstjänsten i de flesta kommuner/kommunalförbund? Då är hela kategorin rätt tveksam. Å andra sidan håller jag inte riktigt med Roufus resonemang när det gäller kommunalråd, i de mindre kommuner där det endast finns ett kommunalråd som också är kommunstyrelsens ordförande. Dessa anses jag vara automatiskt relevanta, även i mindre kommuner. Tomas e (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 14.03 (CEST)
Vad sägs t.ex. om kategorin "Personer inom räddningstjänsten i Sverige" istället, med tillämpning av sedvanliga relevanskriterier (uppmärksamhet i oberoende källor o.s.v.)? Tomas e (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 14.10 (CEST)
Wikipedia har under de mer än tio år som jag har varit aktiv här mer och mer utvecklats till att vid sidan om "traditionella encyklopediska ämnen" bli en samlingsplats för artiklar om mer och mer specialiserade ämnen. Invånare i "fiktiva universum", vulkanutbrott, svenska rollspel, kameraobjektiv från Canon, cykeltillverkare, styrsystem, spelkonsoler, hästutrustning och en massa annat som vi nog kan förutsätta i första hand bara intresserar dem som är berörda av ämnet. Där har vi tillämpat en "generös" (eller kanske mer en "läsartillvänd") relevanssyn – helt enkelt därför att det är uppenbart att det finns både textproducenter och läsare som (även om de är få) har ett intresse av den kunskap som vi kan förmedla. Jag var tveksam i början, men har tänkt om. Av vilken anledning skulle vi inte kunna tillämpa motsvarande syn när det handlar om relativt väl utformade småartiklar om en viktig nyckelgrupp i samhället – räddningschefer (eller för den delen skolchefer, bibliotekarier, socialchefer, länsjägmästare m fl)? Varför bedöms konstnärer speciellt intressanta pga av sin yrkesgärning, eller docenter speciellt intressanta pga sin akademiska titel? Helt enkelt: Varför är "räddningstjänstnördarnas" intresse av kunskap mindre värd är Harry Potterfantasternas, de fotointresserade, de som roas av vem som ägnar sig åt oljemålning och träsnideri, eller de som är intresserade av seismiska frågor? Sen, rörande kategorin: Den bör naturligtvis byta namn till det som den samlar ihop - räddningschefer. Janders (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 15.30 (CEST)
Jag gillar resonemanget, men är fortsatt lite oklar om den verkligen leder till att räddningschefer platsar. Är tex räddningschef mer omskrivna i media än skolchefer, eller är det tvärtom?Yger (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 17.31 (CEST)
Jag håller med Janders. Eftersom WP inte är en traditionell encyklopedi med begränsat utrymme så är det inte självklart "statusgivande" att vara med. Därmed behöver vi inte heller oroa oss för att vi skänker otillbörlig glans åt något/någon genom att låta det få en artikel i SVWP. Om det finns något som någon tycker är intressant att berätta,och det kan verifieras genom andra källor och formuleras som en välskriven artikel - varför inte? Den som är intresserad av räddningschefer, eller japanska seriefigurer, eller mexikanska desserter kan få skriva om det, tycker jag, förutsatt att artiklarna uppfyller övriga krav (källor, inte reklam, begripligt språk etc).--Chandra Varena (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 18.38 (CEST)
För mig är det centrala i relevansbegreppet tillförlitlighet i uppgifterna som står. ÄR det tillräckligt många läsare och skribenter som känner till en räddningschef så att felaktigheter och/eller inaktuellt data åtgärdas.Yger (diskussion) 15 oktober 2020 kl. 18.49 (CEST)
Visst är det statusgivande att vara med på Wikipedia. Det tycker jag vi ideligen ser exempel på. Det finns inte en chans att räddningschefer kommer uppdateras och det är en mycket föränderlig uppgift jämfört med invånare i "fiktiva universum", vulkanutbrott, svenska rollspel, kameraobjektiv från Canon, cykeltillverkare, styrsystem, spelkonsoler, hästutrustning. Jag tycker räddningschef som relevansgrundande är ett för stort steg från encyklopedi till person/yrkesregister. LittleGun (diskussion) 16 oktober 2020 kl. 08.42 (CEST)
@LittleGun: Även jag tycker att alla uppgifter i artiklar både nu och i framtiden ska klara strikta grundnivåer, men ser kvalitén som ett mycket större problem än "ämnesrelevans". Vi håller inte efter innehållet tillräckligt väl. De grundläggande kraven – verifierbarhet och grundläggande kvalitet – bör höjas. Och icke verifierbara räddningschefer ska naturligtvis inte ges artiklar. Vi ska inte heller ha dåliga artiklar om dem. Det jag invänder mot – och det har vi diskuterat många gånger tidigare – är den godtyckliga producentcentrerade relevanssyn som säger att "dessa är de ämneskategorier som vi ska informera om". Jag förstår inte inställningen att de som vill fördjupa kunskapen om något annat – något som verkligen intresserar dem, även om ämnet är smalt – ska nekas detta därför att WP-kollektivet utser vilka ämnen som är "relevanta". De möts inte med kvalitetsargument. Istället bygger vår relevanssyn på uppfattningen att vissa ämnen helt enkelt är ointressanta och ej värda att informera om, medan andra klarar automatisk relevans med stöd av generella egenskaper som titlar och utbildningsnivåer. Vi har alla våra specialintressen. Jag ser hellre en användarcentrerad och efterfrågeaccepterande syn på våra ämnen, parat med högre och tydligare kvalitetskrav. Vi ska naturligtvis inte ha artiklar om varenda människa som har någon form av yrkesfunktion. Men offentligt anställda chefer som handskas med våra offentliga medel och framträder i medierna i sina professionella roller borde nog har betydligt lägre tröskel än idag. Då är det inte en fråga om titel. Janders (diskussion) 16 oktober 2020 kl. 12.08 (CEST)
Men det finns alltjämt utrymme för den som är intresserad att förbättra artikeln räddningsledare med källhänvisningar till offentligt tryck (bortsett från gällande lagtext), liksom olika räddingskårer nuvarande och historiska, liksom fordon och annan utrustning. Sedan finns det också en värld utanför Sverige. Jag köper inte argumentet att relevanskriterierna begränsar möjligheten att få skriva om nischade ämnen. Jag anser även det är oerhört viktigt att relevanskriterierna begränsar möjligheten till personartiklar om levande personer som stinker av eller som kan misstänkas skapats enkom för "self-promotion" och "vanity". Ricjac 18 oktober 2020 kl. 13.30 (CEST)
Egentligen är det väl ingen problem att kategorin finns (såvida personerna i den uppnår relevans förutom att vara räddningsledare), problemet blir att antagandet kanske uppstår att en räddningsledare är notabel nog för egna artiklar... Kanske borde det framgå tydligt i texten på kategorisidan? Ricjac 18 oktober 2020 kl. 13.21 (CEST)
Jag tolkar relevanskriterierna för en räddningsledare att denne har "genuin makt" enbart under en räddningsinsats där dessa befogenheter används. Alltså ingen permanent befattning, utan snarare en latent sådan. Samma gäller för motsvarande befattningar inom polisen och sjukvården. Ricjac 18 oktober 2020 kl. 13.35 (CEST)