Kemilåda

Från Wikipedia

En kemilåda är en uppsättning kemikalier och laboratorieutrustning för hobbyexperiment.

Kemilådor brukar ha en rekommenderad åldersgräns på 11 eller 12 år, eftersom vissa kemikalier kan vara farliga.