Kerogen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kerogen är ett samlingsnamn för fasta organiska substanser som är olösliga i organiska lösningsmedel. Bildas främst genom nedbrytning (bakteriell nedbrytning) av relativt färskt organiskt material. Finns tre typer.

Typ I: Sapropeliskt kerogen. Ger mycket olja vid termal omvandling.

Typ II: Humuskerogen. Ger mest gas vid termal omvandling. (mest från nedbrutna landväxter)

Typ III: Ett mellanting. Ger både olja och gas vid termal omvandling.