Kerogen

Från Wikipedia

Kerogen är ett samlingsnamn för fasta organiska substanser i berg som är olösliga i organiska lösningsmedel, men som vid upphettning utsöndrar petroleum och naturgas. Det bildas främst genom bakteriell nedbrytning av relativt färskt organiskt material och finns i tre typer:

Typ I: Sapropeliskt kerogen. Ger mycket olja vid termisk omvandling.

Typ II: Humuskerogen. Ger mest gas vid termisk omvandling. (mest från nedbrutna landväxter)

Typ III: Ett mellanting. Ger både olja och gas vid termisk omvandling.