Khan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Khan (även chan, förr även skrivet kan) är en från turkiska eller mongoliska språk härstammande titel med betydelsen "furste" eller "härskare". Titeln bars från början av självständiga mongoliska, turkiska och bulgariska hövdingar (se till exempel huset Dulo). En förlängd form, khagan, "khanernas khan", innehar betydelsen "kejsare". I svenskan är ordet mest känt i mongoliska namn, såsom Djingis khan. Det område som styrs av en khan kallas ett khanat (ett khaganat då det styrs av en khagan).

Senare blev denna titel så allmän att den gavs i stort sett varje muslimsk furste. Idag återfinns ordet som ett vanligt muslimskt namn. Se även ilkhan (titel på medlem av en mongolisk härskardynasti i Persien) och stormogul, en indisk furste som även kunde bära titeln Bahadur khan.

Khan kan även åsyfta ett offentligt härbärge för resande. Se vidare i Karavanserai. Khan kan också även åsyfta distrikt (khan). Se vidare i Phnom Penh.