Kilometer per timme

Från Wikipedia

Kilometer per timme, kilometer i timmen, betecknat km/tim (eller km/h i internationella och strikt tekniska sammanhang), är en måttenhet för hastighet. Den används till exempel för att definiera fordons och spårfarkosters hastighet och internationellt är det den vanligaste beteckningen för hastighetsmätare och fartbegränsningar för vägfordon.[1] Enheten kan härledas ur SI-enheterna meter och sekund.

Enheten kilometer per timme har använts i spårbundna fordon åtminstone sedan 1840-talet, bland annat i The Practical Mechanic and Engineer's Magazine.[2][3]

Förkortningar[redigera | redigera wikitext]

I Internationella måttenhetssystemet förkortas kilometer per timme km/h, km h-1 eller km·h-1.[4] Språkrådet menar att enheten skall förkortas km/tim i normal svensk text och att det bara är motiverat att använda km/h i internationella och strikt tekniska sammanhang.[5] I andra språk skrivs även kmph eller kph.

Omräkning[redigera | redigera wikitext]

Nedan görs jämförelser och omräkning till några andra enheter för hastigheter.

Meter per sekund är de härledda SI-enheterna och brukar i svenskt språk beteckna vindhastigheter i meteorologi.[6] 1 meter per sekund motsvarar 3 600 meter per timme eller 3,6 km/tim.

Miles per hour används av flera länder för att ange fordons och spårfarkosters hastighet, och på vägskyltar för dessa. 1 mile är cirka 1,609 km och då blir 1 mile per hour lika med 1,609 km/tim.

Knop (engelska: knot, knots) är en beteckning för hastighet som traditionellt används inom sjöfarten och som också tagits upp av flyget. 1 knop motsvarar hastigheten 1 distansminut per timme, eller 1,852 km/tim. I dessa sammanhang används knop ofta även om vindhastighet.[6]

meter per sekund 1 km/tim 0,27778 m/s 1 m/s = 3,6 km/tim
miles per hour 1 km/tim 0,62137 mph 1 mph = 1,60934 km/tim
knop 1 km/tim 0,53996 Kn 1 Kn = 1,852 km/tim

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Kilometres per hour, tidigare version.