Klassificering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Klassifikation (alternativt klassificering) innebär att sammanföra likartade objekt, element inom en domän i olika delgrupper, klasser. Klassifikation av ett större väldefinierat ämnesområde medför att en systematik uppstår, en väldefinierad relativt fast indelning av ämnet i undergrupper.

Domänen kan vara ändlig eller oändlig. Indelningsgrunden kan vara hierarkisk eller icke-hierarkisk.

En klassifikation görs för att skilja på det man delar in. Varje delelement skall således bara tillhöra en klass. Summan av alla klasser på en viss nivå är lika med summan av den överliggande nivån.

Indelningen görs utifrån aspekter (vyer) och med ledning av de egenskaper som tingen tilldelas (attribut).

Ett element tillhör således bara en klass (utifrån en viss aspekt). Men genom olika aspekter (indelningsgrunder) kan det tillhöra olika klasser i olika indelningar.

Ett klassifikationssystem kan vara olika uppbyggt, till exempel bygger (Linnés sexualsystem) på en binär klassifikation i släkten och arter (och ytterligare gruppering i familjer etc), det kan vara uppbyggt på decimalsystem med allt finare indelning.

Moderna klassifikationssystem har oftast en uppbyggnad som lämpar sig för bearbetning i informationssystem.

Se även[redigera | redigera wikitext]