Kommentar

Från Wikipedia

Kommentar kan avse:

  • Kodkommentar – ett avsnitt programkod i ett datorprogram som ligger mellan särskilda markörer, och därför inte tas med i kompilering eller exekvering
  • Kommentar (tidskrift) – en svensk papperstidning 1968-1997
  • Textkommentar – en kommentar som tillfogats en text