Kommunallagen i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kommunallagen (2017:725) är en lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden.

Innebörd[redigera | redigera wikitext]

Sverige är indelat i kommuner och landsting.

Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av en kommun är också en medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare) som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där. Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget.

I varje kommun och i varje landsting finns det en beslutande församling: kommunfullmäktige i kommunerna och landstingsfullmäktige i landstingen.

Kommunfullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse.

Styrelsen leder verksamheten och utövar uppsikt över nämnder samt förbereder beslut inför kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige får inte ta beslut i ärenden som inte är förberedda av kommunstyrelsen eller av en nämnd med undantag för vissa uppräknade ärenden, till exempel personval eller revisionsärenden.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

Fullmäktiges sammanträden är enligt huvudregeln offentliga.

Allt detta kan sammanfattas under beteckningen kommunalrätt.

2017 års kommunallag trädde i kraft den 1 januari 2018 då den ersatte 1991 års kommunallag (nr 900).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]