Hoppa till innehållet

Konglomerat

Från Wikipedia

Konglomerat kan syfta på:

  • Konglomerat (bergart) – en sedimentär bergart som består av ett finkornigt matrix
  • Konglomerat (företag) – en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter
    • Mediekonglomerat – ett konglomerat inom mediebranschen med vertikal och horisontell integration
  • Konglomerat (sagor) – en samling kortare sagor som sammanfogats av en berättare till en längre text
  • Konglomeratstat – en stat består av flera områden som står i olika relation till en centralmakt och styrs på olika sätt