Kongo-Kinshasas administrativa indelning

Från Wikipedia
Provinser, städer och territorier i Kongo-Kinshasa.

Kongo-Kinshasas administrativa indelning består sedan 2015 av högst fem nivåer under staten. Den första nivån är provinser (franska: provinces), till vilka även staden Kinshasa räknas som en stadsprovins (franska: ville-province). Provinserna utom Kinshasa är indelade i städer (franska: villes) och territorier (franska: territoires). Städerna är provinsernas huvudorter och vissa andra ekonomiskt eller befolkningsmässigt betydande orter. De (inklusive Kinshasa) är indelade i stadsdelar (franska: communes urbaines). Territorierna är indelade i småstäder (franska: communes rurales, tidigare cités), sektorer (franska: secteurs) och hövdingadömen (franska: chefferies). Sektorerna och hövdingadömena är indelade i grupperingar (franska: groupements) som i sin tur är indelade i byar (franska: villages). Stadsdelarna och småstäderna är indelade i grannskap (franska: quartiers).

Översikt
Nivå Kinshasa Städer Småstäder Landsbygd
1 Stadsprovins Provinser
2 Stadsdelar Städer Territorier
3 Grannskap Stadsdelar Småstäder Sektorer, hövdingadömen
4 Grannskap Grannskap Grupperingar
5 Byar

Källor[redigera | redigera wikitext]