Kongruens

Från Wikipedia

Kongruens kan syfta på:

  • Kongruens modulo – ett område inom elementär algebra
  • Kongruens (geometri) – geometriska figurer som har samma storlek och form, men kan vara olika orienterade
  • Kongruensrelation – en ekvivalensrelation över en algebraisk struktur, sådan att den är kompatibel med strukturen
  • Kongruensideal – en surjektiv ringhomomorfi
  • Kroneckers kongruens – en matematisk formel
  • Målkongruens – ett begrepp inom ekonomistyrning och inom personlig utveckling
  • Kongruensböjning – att ord av vissa ordklasser varierar i form beroende på grammatiska eller semantiska egenskaper hos andra ord