Konservator

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En konservator arbetar förebyggande eller praktiskt med att vårda och bevara kulturarv i form av arkeologiskt, historiskt eller modernt material. det kan exempelvis vara kultur- och naturhistoriska föremål, arkeologiska fynd, konstobjekt, och även historiska interiörer eller miljöer. Konservatorn arbetar även med samlingsförvaltning.

Preventiv konservering kallas på svenska även för förebyggande konservering. Det är alla åtgärder som syftar till att sakta ner och undvika nedbrytning av värdefulla föremål och samlingar. Detta sker ofta genom att bevaka klimatfaktorer som ljusexponering, skadedjur och fukt- och temperatur. Det handlar även om att planera för en varsam hantering, registrera föremålet på ett korrekt sätt och bedöma riskfaktorer vid utställning. All förebyggande konservering sker runtom ett objekt eller grupp av föremål, och påverkar aldrig föremålets struktur eller utseende.

Aktiv konservering innebär ett aktivt ingrepp på ett föremåls fysiska egenskaper. Det är åtgärder som direkt appliceras på ett objekt, och syftar alltid till att förhindra nedbrytande processer, eller stabilisera föremålets struktur. Exempel på aktiva konserveringsinsatser kan vara att laka ur skadliga salter ur keramiska material, avsyra pappersdokument, laga en reva i en målning eller att stabilisera korroderad metall. Restaurering är alla åtgärder som innebär att föremålets blir läsbart för betraktaren och ökar förståelsen för hur objektet har använts, men ändrar delar av föremålets utseende. Exempel på restaureringsåtgärder är när en konservator retuscherar bortfallen i en målning, eller kompletterar en förlorad del på ett arkeologiskt glaskärl.

Konservatorn har specialkunskaper beträffande olika materials kemiska och fysiska nedbrytningsprocesser, och är vanligen specialiserad på en viss materialkategori: papper, måleri, textil, metall, arkeologiskt material, moderna material. Yrket förutsätter ett gott handlag, noggrannhet och en god inblick i kultur- och konsthistoria.

Konservatorer är i regel anställda på de större och mellanstora museer eller andra offentliga institutioner. På museerna arbetar de för att behålla samlingarna både i utställning och i magasin i gott skick. Det förekommer även en mängd privata företag som är specialiserade på konservering av olika materialkategorier.

Utbildning i konservering i Sverige ges vid Institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och omfattar tre eller fem år. Här kan man utbilda sig till allmänkonservator, eller välja en specialinriktning inom måleri, papper, textil eller arkeologiskt material. Vid Carl Malmstensskolan utbildas möbelkonservatorer med inriktning på trä och/eller tapetsering.

I Sverige sitter den kända konservatorn Anna Catellani som enligt Stockholms Handelskammare är den enda i Sverige med expertis av besiktning och värdering av äldre målerier.[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]