Konstnärlig frihet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Konstnärlig frihet eller artistisk frihet, ofta på latin licentia poetica, är en informell term som används för att beskriva den förvrängning eller fullkomliga bortseende från fakta, eller förändring av etablerade konstnärliga verk, som en konstnär kan göra i konstens namn.

Inom bildkonsten[redigera | redigera wikitext]

Ett exempel skulle kunna vara om en konstnär, då han komponerar en landskapsmålning över London placerar St Pauls-katedralen bredvid Westminsterpalatset trots att de i verkligheten inte alls ligger i närheten av varandra. Konstnären kan då hänvisa till sin konstnärliga frihet i och med att han eller hon ansåg att byggnaderna passade bra ihop på den aktuella målningen.

Ett annat exempel är en konstnär som gör en kopia av Mona Lisa, men förser henne med röd clownnäsa och en jojo. Detta kallas att konstnären gjort en pastisch av förlagan.

En konstnär kan utnyttja Venuseffekten för att skapa önskad illusion av en person som speglar sig.

Inom film och teater[redigera | redigera wikitext]

Inom litteraturen[redigera | redigera wikitext]

En författare av skönlitteratur (inom både poesi, prosa och dramatik kan ta sig mycket stora friheter och hänvisa till sin konstnärliga frihet. Några exempel:

  • Anakronismer, det vill säga att placera in personer eller företeelser i en tidsmässigt fel miljö. Till exempel att låta Gaius Julius Caesar köra omkring i en bil, eller att placera en modern människa i 1700-talets Paris.
  • Fiktiva eller förändrade makro- eller mikroberättelser.

Inom poesin och drama på vers kan författaren se sig nödgad att göra våld på språkets grammatik för att en viss versrad ska passa in i diktens versmått.

Exempel:

  • Marcus Antonius replik "Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears" ur William Shakespeares Julius Caesar, där det formellt sett borde ha infogats ett "and" före ordet "countrymen", vilket dock uteslutits för att anpassa meningen till jambisk pentameter. Omvänt, på nästa rad står det "I come to bury Caesar, not to praise him". Om Shakespeare hade uteslutit det sista "him" så hade meningen blivit otydlig, men tillägget stör inte versens meter.
  • Viktor Rydberg skriver jag längtar stenarna, där barn jag lekt. Grammatiskt korrekt skulle han ha skrivit t.ex. jag har längtat till stenarna, där jag lekte som barn, men då hade det blivit mer prosa än poesi, och inte passat med resten av dikten.

Inom gatukonst[redigera | redigera wikitext]

Exempelvis om en konstnär väljer att måla på en redan existerande byggnad, oftast med ett politiskt budskap i målningen, även kallat graffiti. Somliga menar på att det är detsamma som att vandalisera byggnaden ifråga, medan andra argumenterar att det snarare är ett sätt för konstnärer att göra sitt budskap publikt. På detta vis kan konstnärlig frihet även kopplas till en version av yttrandefrihet.

Numera finns även ett flertal exempel på där svenska kommuner har uppmuntrat till gatukonst inom begränsade områden, såsom att låta enskilda konstnärer dekorera särskilda väggar i städerna. Detta har exempelvis ägt rum i Lindesbergs kommun och gick under projektnamnet "Paint the City". Projektet ägde rum under sommaren 2014 och kom att bli väl uppmärksammat.

Adaptioner[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Adaption

Konstnärlig frihet för den som gör en adaption av ett verk kan bli kontroversiellt eftersom vissa motsätter sig en nytolkning av etablerade åsikter eller tidigare konstnärliga verk. Konstnärer bemöter ofta detta slags kritik genom att påpeka att deras verk inte är avsedda att utgöra bokstavliga avbildningar av något historiskt, utan endast ska betraktas utifrån sina konstnärliga värden. Konstnärlig frihet är allmänt accepterat, i synnerhet då det handlar om verk som anses ha högt konstnärligt värde. Till exempel utgör William Shakespeares historiska dramer en grov förvanskning av historiska fakta, men hålls ändå för att vara enastående som litterära verk. På samma sätt innehåller Peter Jacksons filmversioner av Härskarringstrilogin (trots att den skildrar huvuddelen av J.R.R. Tolkiens böcker) ett flertal avsteg från böckernas intrig och uteslutningar — något som har upprört böckernas mest hängivna beundrare. Filmerna ses ändå som utmärkta cinematografiska framgångar.

Författare som anpassar ett litterärt verk från ett medium till ett annat (exempelvis från en roman till ett film- eller teatermanus) gör ofta betydande förändringar både av romanens handling och de ingående personernas karaktärsdrag, med motiveringen att dessa förändringar var nödvändiga för att kunna skapa en bra film eller teaterpjäs. Det förekommer även att handlingen förflyttas till en annan tid och miljö; så utgjorde Shakespeares Romeo och Julia förlagan till musikalen West Side Story.

Spänningarna mellan behovet av att respektera etablerade åsikter och verk och konstnärens rätt att uttrycka sig fritt i syfte att skapa ett konstnärligt nytt verk, kommer för alltid att innebära att den konstnärliga friheten utgör en kontroversiell men allestädes närvarande vana.[källa behövs]

Sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Sammanfattningsvis kan man säga att konstnärlig frihet

  • är helt upp till konstnärens bedömning,
  • är avsedd att tolereras av betraktaren (jämför "frivilligt undertryckande av misstro)",
  • varken är "av ondo" eller "av godo",
  • är en användbar teknik för att fylla ut luckor, vare sig dessa är av fakta-, kompositionell, historisk eller annan natur,
  • används medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt eller i kombination.

Översättning[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.