Kynologi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Pudlar, typiska tamhundar

Kynologi är läran om tamhunden som djur och som redskap i människans tjänst. I utvidgad bemärkelse så innefattar kynologin även kunskapen om hundraserna, dressyr och hundsjukdomar. Det är dock inte en vetenskap i klassisk bemärkelse, utan mer av en praktisk lära.

Ordet kommer av grekiska κυνός kynós, genitiv av κύων kýon ’hund’, och λογία logía ’lära’.

Hundar har troligen så länge de varit i människans tjänst, tagits om hand av människorna. För att förmå hunden till önskvärda beteenden har människan tränat den. Detta är grunden för kynologin – människans behov av att förstå hunden och kunna använda den.

I Ryssland används termen mer allmänt för hundförare, vilket för en svensk kan verka förvirrande.