Kyrkokamrer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kyrkokamrer är en befattning i främst mindre församlingar eller mindre pastorat (tidigare kyrkliga samfälligheter) inom Svenska kyrkan.

Kyrkokamreren har ofta varit direkt underställd enhetens verkställande organ (kyrkorådet respektive kyrkonämnden) och fungerat som chef för kyrkoförvaltningen.

Vanliga arbetsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Kyrkokamreren har ofta arbetsuppgifter inom följande områden:

  • gemensam förvaltning (ekonomi-, personal- och övrig administration)
  • fastighetsförvaltning
  • kyrkogårdsförvaltning

Vad gäller fastighets- och kyrkogårdsförvaltning är kyrkokamreren ofta enbart arbetsledare för någon form av förman (till exempel arbetsledande kyrkogårdsvaktmästare, kyrkogårdsförman etc.), men sköter ofta själv arbetsuppgifterna inom den gemensamma förvaltningen.

Förändrat arbetsledarskap[redigera | redigera wikitext]

I vissa församlingar är kyrkokamreren även arbetsledare för kyrkobokföringspersonal, även om detta blir mindre och mindre vanligt sedan kyrkoherdens roll förändrades i och med införandet av kyrkoordningen år 2000.