Länsförsäkringar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringarnas skylt 2014.jpg
Reklamskylt i Stockholm
Org.nr 556549-7020
Typ Publikt aktiebolag
Huvudkontor Sverige Stockholm, Sverige
Nyckelpersoner Jan Fock
Styrelseordförande
Johan Agerman
Vd
Bransch Bank
Försäkringsbolag
Antal anställda 1 532 (2013)
Historia
Grundat 1936
Ekonomi
Omsättning 29,279 miljarder SEK
Rörelseresultat 923 miljoner SEK (2013)
Vinst efter skatt 682 miljoner SEK (2013)
Tillgångar 322,550 miljarder SEK
Eget kapital 15,183 miljarder SEK (2013)
Struktur
Ägare Länsförsäkringsbolagen
Dotterbolag Länsförsäkringar Bank AB

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB
Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB
Övrigt
Webbplats Lansforsakringar.se
Fotnoter Siffror från 2013 års bokslut.[1]

Länsförsäkringar AB är ett aktiebolag som till 100 procent ägs av 23 stycken lokala och kundägda länsförsäkringsbolag samt 16 socken- och häradsbolag runt om i Sverige. Bolaget agerar som moderbolag åt Länsförsäkringskoncernen och tillhandahåller over-head funktioner såsom juridik, marknadsföring, produktutveckling och IT-system åt samtliga bolag samt dotterbolagen.

Bolaget grundades 1936 för att förenkla samarbetet mellan länsförsäkringsbolagen och har över tid utvecklats till ett rent servicebolag som tillhandahåller tjänster åt länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar AB är moderbolaget i Länsförsäkringar-koncernen, dotterbolagen består av Agria Djurförsäkring, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Fondliv, Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Sak samt Wasa Kredit.

Ryggraden i koncernen är de 23 självständiga länsförsäkringsbolagen, varje bolag opererar inom sitt särskilda län och erbjuder alltså inte försäkrings- eller bankprodukter till boende utanför sitt specifika län. Totalt sett har koncernen ca 6 000 anställda över hela Sverige, varav 1 500 arbetar på Länsförsäkringar AB.

Nyckeltal 2011[redigera | redigera wikitext]

 • Premieintäkt sakförsäkring, Mkr 18 756
 • Premieinkomst livförsäkring, Mkr 13 048
 • Försäkringstekniskt resultat, sakförsäkring Mkr 856
 • Inlåning från allmänheten bank, Mkr 49 610
 • Utlåning till allmänheten bank, Mkr 134 011
 • Antal kunder 3,4 miljoner
 • Marknadsandelar:
Sakförsäkring (andel av inbetalda premier) 28,9 %
Livförsäkring (nyförsäljning) 10,4 %
Bank (hushålls- och bostadsutlåning, privatmarknad) 4,6 %

Historik[redigera | redigera wikitext]

 • 1801 Det första ömsesidiga och lokala länsförsäkringsbolaget bildas.
 • 1917 Samarbetet inom länsförsäkringsgruppen inleddes genom Länsförsäkringsbolagens Förening.
 • 1936 Det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB bildas.
 • 1969 Den gruppgemensamma blå-röd-vita symbolen etableras och det gemensamma varumärket Länsförsäkringar anammas av flertalet av länsförsäkringsbolagen.
 • 1985 Länsförsäkringar startar livförsäkringsbolag.
 • 1996 Länsförsäkringar Bank etableras med in- och utlåningsprodukter. Successivt utökas produktsortimentet med kort, sparfonder och hypotekslån till att idag vara en fullsortimentsbank.
 • 1998 Länsförsäkringar fusionerar med Wasa
 • 1999 Fastighetsbolaget Humlegården förvärvas.
 • 2001 Försäkringsbolaget Svenska Brand förvärvas.
 • 2001 Försäkringsbolaget Allianz svenska bestånd förvärvas.
 • 2002 Samarbete med ABN AMRO om kapitalförvaltning inleds. Länsförsäkringar utses till Årets Bank av tidningen Privata Affärer.
 • 2004 Länsförsäkringsbolagen börjar teckna även trafikförsäkring som direktförsäkring.
 • 2007 Länsförsäkringar Liv blir valbar förvaltare både för traditionell försäkring och fondförsäkring i den nya ITP-planen.
 • 2011 Länsförsäkringar AB förvärvar Länsförsäkringar Fondliv från Länsförsäkringar Liv som ett steg i en långsiktig satsning på fondförsäkring och tjänstepensioner. Nyteckning av traditionell försäkring stängs. Länsförsäkringar utses till Årets Bank av tidningen Privata Affärer.

Kundägt[redigera | redigera wikitext]

Länsförsäkringars bolagsform är ömsesidig vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets kunder och försäkringstagare. Eftersom länsförsäkringsbolagen är kundägda finns inte några externa aktieägare eller andra specifika ägarintressen. Genom valda representanter, fullmäktige och styrelse, utövar kunderna aktiv påverkan. En följd av att Länsförsäkringar är kundägt är att kunderna goda år kan få del av resultatet i form av återbäring.

I fallet Länsförsäkringar Östgöta (f.d. Östgöta Brandstodsbolag) består fullmäktige av 75 ledamöter (och ytterligare lika många suppleanter) indelade i tre valkretsar om 25 i varje. Mandattiden är tre år och val förrättas i en valkrets årligen. Styrelse, ombud och andra tjänstemän inom Brandstodsbolaget föreslår och väljer ut kandidater och fullmäktigeval genomförs sedan vid sammanträden där försäkringsdeltagarna kan deltaga. Röstning sker därvid enligt huvudtalsmetoden (innebär troligen en röst per närvarande försäkringstagare eller möjligen per hushåll). Återförsäkringstagare har inte i denna egenskap rösträtt. Fullmäktigeledamöterna deltar sedan vid bolagsstämma med en röst var och väljer på förslag av valberedning styrelse, revisorer etc samt fattar ev beslut om inriktning, stadgeändring etc.

Genom denna process, där valen förrättas i skymundan (kallelse endast genom annons), där bara en tredjedel av fullmäktige väljs åt gången, där kandidaterna tillsätts av bolagets tjänstemän, där det troligen bara finns en kandidat per fullmäktigeplats och där fullmäktiges makt inskränker sig till att expediera valberedningens förslag riskerar kundinflytandet att i praktiken bli mycket svagt (eller i varje fall helt beroende av ledningens lyhördhet) så att länsbolaget i praktiken blir en tjänstemannastyrd organisation. Ett visst skydd mot detta finns i begränsningar för tjänstemännens deltagande i den valberedning som föreslår styrelse och i att styrelsen kan tänkas innehålla försäkringstagarrepresentanter eller andra från tjänstemannakår och bolagsledning fristående ledamöter.

Länsförsäkringsgruppen framhåller gärna kundägandet i sin reklam, men observera att detta inte gäller Länsförsäkringar Bank som inte ägs av bankkunderna utan av försäkringskunderna via länsbolagen och Länsförsäkringar AB.

Samarbete med högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda Senior Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med den vad gäller utbildning och forskning.[2]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Bokslut & Nyckeltal - Länsförsäkringar AB (publ)”. http://www.allabolag.se/5565497020/bokslut. 
 2. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 28 juli 2014. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]