Organisationsnummer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Organisationsnummer fungerar i Sverige som personnummer men avser en juridisk person, alltså en kommun, ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller trossamfund. Organisationsnummer är en svensk företeelse som infördes 1975 genom lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Organisationsnummer används främst vid kontakt med Skatteverket, Bolagsverket och andra myndigheter, samt ligger till grund för EU:s momsregistreringsnummer för svenska företag. De måste också skrivas på kvitton och fakturor till kunder.

Liksom personnummer består organisationsnumret av tio siffror, varav den sista är en kontrollsiffra som kan beräknas ur de föregående nio. Till skillnad från personnummer är de första sex siffrorna i ett organisationsnummer inte ett datum. För att skilja på personnummer och organisationsnummer är alltid "månaden" (andra paret, som byggs upp av tredje och fjärde siffran) i ett organisationsnummer minst 20.

Indelning[redigera | redigera wikitext]

Organisationsnummer[redigera | redigera wikitext]

Den första siffran i organisationsnumret benämns "Gruppnummer" och anger vilken bolagsform eller annan juridisk form som den juridiska personen grupperas under. Nedanstående gruppnummer kan förekomma.

  • 1 – Dödsbon
  • 2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar
  • 3 – Utländska företag som bedriver näringsverksamhet eller äger fastigheter i Sverige
  • 5 – Aktiebolag
  • 6 – Enkelt bolag
  • 7 – Ekonomiska föreningar
  • 8 – Ideella föreningar och stiftelser
  • 9 – Handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag

Personnummer[redigera | redigera wikitext]

För enskilda firmor är organisationsnumret samma som ägarens personnummer.

12-siffriga organisationsnummer/personnummer:

  • för juridisk person: 16 + företagets tilldelade organisationsnummer (10 siffror),
  • för fysisk person: sekelsiffror 18, 19 el. 20 + personnummer (10 siffror).

Den sista siffran, kontrollsiffran, beräknas enligt Luhn-algoritmen.

Utomlands[redigera | redigera wikitext]

Det står i inledningen att "Organisationsnummer är en svensk företeelse", och det är strikt juridiskt och språkligt sett korrekt. Dock har många länder motsvarigheter, för att kunna hantera skatter som organisationer ska betala och av andra skäl. I Norge heter det till exempel "Organisasjonsnummer", och i Schweiz "Unternehmens-Identifikationsnummer". I Tyskland har man varken personnummer eller organisationsnummer, men tyska skatteverket har "Steuernummer" (Skattenummer) på alla personer och organisationer i landet. EU kräver att det finns Momsregistreringsnummer för alla organisationer som består av två bokstäver för land och ett nummer som oftast är organisationsnumret.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]