Labialisering

Från Wikipedia

Labialisering är en modifiering av ett språkljud som uppstår när läpparna rundas eller pressas samman vid artikulationen.

IPA-symbolen för labialisering är ett upphöjt w: [ʷ].