Hoppa till innehållet

Lex specialis

Från Wikipedia

Lex specialis eller speciallag är inom juridiken en lag som reglerar ett visst område, till exempel plan- och bygglagen och miljöbalken. Speciallagen (lex specialis) har i lagtolkningen företräde framför en lag som enbart reglerar allmänna frågor (lex generalis).[1] Det latinska uttrycket för detta är lex specialis derogat legi generali.

  1. ^ Lehrberg, Bert (2010). Praktisk juridisk metod (6:1). Uppsala: Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB. sid. 87-88. ISBN 978-91-976038-4-3