Hoppa till innehållet

Liouville–von Neumann-ekvationen

Från Wikipedia

Liouville–von Neumann-ekvationen, eller enbart von Neumann-ekvationen, är en ekvation inom kvantmekaniken som beskriver tidsutvecklingen för ett slutet system, det vill säga ett system som kan beskrivas med en Hamiltonoperator. Ekvationen baserar sig på täthetsmatrisformalismen och är uppkallad efter Joseph Liouville och John von Neumann. Ekvationen är kvantmekanikens motsvarighet till Liouville-ekvationen i klassisk fysik.

Givet en Hamiltonoperator i Schrödingerbilden ges tidsutvecklingen för täthetsmatrisen av von Neumann-ekvationen:

Liouville–von Neumann-ekvationen

.

I växelverkansbilden, med en Hamiltonoperator och täthetsmatris , ges ekvationen istället av

Liouville–von Neumann-ekvationen

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Tidsutveckling som beskrivs av Liouville–von Neumann-ekvationen är den enklast möjliga. Eftersom ekvationen motsvar en unitär transformation kommer von Neumann-entropin, som ges av , att vara konstant.

Liouville–von Neumann-ekvationen avbildar fysikaliska tillstånd på fysikaliska tillstånd. Den bevarar spåret hos täthetsmatriserna och även deras positivitet. Mer allmänt är Liouville–von Neumann-ekvationen fullständigt positiv och det enklaste exemplet på en kvantoperation.

Formell lösning[redigera | redigera wikitext]

Lösningen till Liouville–von Neumann-ekvationen kan formellt skrivas som

Formell lösning

.

där är tidsutvecklingsoperatorn.

Härledning[redigera | redigera wikitext]

Liouville–von Neumann-ekvationen kan härledas direkt ur Schrödingerekvationen . Givet att erhålls

Öppna system[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Öppna kvantsystem

För ett öppet kvantsystem gäller inte Liouville–von Neumann-ekvationen. I allmänhet är tidsutvecklingen för ett sådant system inte unitär. Per definition gäller dock att omgivningen tillsammans med systemet utgör ett slutet system. Ekvationen kan därför användas för att beskriva tidsutvecklingen för . Om täthetsmatrisen beskriver tillståndet för det kombinerade tillståndet, ges tillståndet för systemet av den reducerade täthetsmatrisen . Eftersom är ett slutet system gäller att

vars formella lösning ges av

Från detta samband fås att

Under antagandet att tillståndet är ett produkttillstånd vid starttiden , , ger detta upphov till en kvantoperation:

En sådan kvantoperation är fullständigt positiv och kan därför alltid representeras med Krausoperatorer.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  • Breuer, Heinz-Peter; Francesco Petruccione (2002). The Theory of Open Quantum Systems. Oxford University Press. ISBN 9780198520634