Lista över UN-nummer 0401 till 0500

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
UN-nummer Klass Namn
UN 0401 1 Dipikrylsulfid, torr eller fuktad med mindre än 10 vikt-% vatten
UN 0402 1 Ammoniumperklorat
UN 0403 + UN 0404 1 Luftbloss
UN 0405 1 Signalpatroner
UN 0406 1 Dinitrosobensen
UN 0407 1 Tetrazol-1-ättiksyra
UN 0408 - UN 0410 1 Tändrör med säkringar
UN 0411 1 Pentaerytrittetranitrat (Pentaerytritoltetranitrat; PETN), med minst 7 vikt-% vax
UN 0412 1 Patroner för vapen, med sprängladdning
UN 0413 1 Patroner för vapen, lös ammunition
UN 0414 1 Drivladdningar för artilleripjäser
UN 0415 1 Drivladdningar
UN 0417 1 Patroner för vapen, fullprojektil, eller patroner för handeldvapen
UN 0418 + UN 0419 1 Bloss, yttäckande
UN 0420 + UN 0421 1 Luftbloss
UN 0424 + UN 0425 1 Projektiler, barlastade med spårljus
UN 0426 + UN 0427 1 Projektiler, med centralladdning eller separeringsladdning.
UN 0428 - UN 0432 1 Föremål, pyrotekniska, för tekniska ändamål
UN 0433 1 Krutmassa (krutpasta), fuktad, med minst 17 vikt-% alkohol.
UN 0434 + UN 0435 1 Projektiler, med centralladdning eller separeringsladdning.
UN 0436 - UN 0438 1 Raketer, med separeringsladdning
UN 0439 - UN 0441 1 RSV-laddningar, utan sprängkapsel
UN 0442 - UN 0445 1 Laddningar för sprängfogning, kommersiella, utan sprängkapsel
UN 0446 + UN 0447 1 Drivladdningshylsor, brännbara, tomma, utan tändhatt.
UN 0448 1 5-Merkaptotetrazol-1-ättiksyra
UN 0449 1 Vätsketorpeder, med eller utan sprängladdning
UN 0450 1 Vätsketorpeder, med fullprojektil
UN 0451 1 Torpeder med sprängladdning
UN 0452 1 Övningsgranater, hand eller gevär
UN 0453 1 Linkastarraketer
UN 0454 1 Överföringständare
UN 0455 1 Sprängkapslar, icke-elektriska
UN 0456 1 Sprängkapslar, elektriska
UN 0457 - UN 0460 1 Sprängladdningar, plastbundna
UN 0461 1 Komponenter, tändkedja, n.o.s.
UN 0462 - UN 0472 1 Föremål, explosiva, n.o.s.
UN 0473 - UN 0481 1 Explosivämnen, n.o.s.
UN 0482 1 Explosivämnen, mycket okänsliga (ämnen, EVI), n.o.s.
UN 0483 1 Cyklotrimetylentrinitramin (Cyklonit, Hexogen, RDX), okänsliggjord
UN 0484 1 Cyklotetrametylentetranitramin (Oktogen, HMX), okänsliggjord
UN 0485 1 Explosivämnen, n.o.s.
UN 0486 1 Föremål, explosiva, extremt okänsliga (föremål EEI)
UN 0487 1 Röksignaler
UN 0488 1 Övningsammunition
UN 0489 1 Dinitroglykoluril
UN 0490 1 Nitrotriazolon
UN 0491 1 Drivladdningar
UN 0492 + UN 0493 1 Knallsignaler för järnväg
UN 0494 1 Perforeringsladdnignar, utan sprängkapsel, för oljeborrhål
UN 0495 1 Drivmedel, flytande
UN 0496 1 Oktonal
UN 0497 1 Drivmedel, flytande
UN 0498 + UN 0499 1 Drivmedel, fast
UN 0500 1 Sprängkapslar, icke-elektriska, apterade