Lista över ben i människans skelett

Från Wikipedia
Människans skelett

Detta är en lista över ben i människans skelett.

Axialskelett[redigera | redigera wikitext]

Kranium[redigera | redigera wikitext]

I kraniet eller skallen (cranium) finns 28–29 ben. Kraniet ledar till ryggraden i atlantooccipitalleden. I kraniet är det bara underkäken som är mobil. Tungbenet i halsen är det enda ben i kroppen (förutom enstaka sesamben) som inte ledar till något annat ben.

Svenska Latin Antal ben Leder
Suturer
Muskler
Hjärnskål Neurocranium 8 Kraniets muskler
Mimiska muskler
Tuggmuskler
Pannben Os frontale 1 12
Hjässben Os parietale 2 5
Tinningben Os temporale 2 5
Kilben Os sphenoidale 1 12
Silben Os ethmoidale 1 15
Nackben Os occipitale 1 6
Ansiktsskelett Viscerocranium 20–21
Okben
Kindben
Kindknota
Os zygomaticum 2 4
Överkäksben
(överkäke)
Os maxillaris
(maxilla)
2
(1)
9
(16)
Näsben Os nasale 2 4
Tårben Os lacrimale 2 4
Gomben Os palatinum 2 6
Undre näsmusslan Concha nasalis inferior 2 4
Plogben Vomer 1 6
Tungben Os hyoideum 1 0
Hammaren Malleus 2
Städet Incus 2
Stigbygeln Stapes 2
(Underkäksben)
underkäke
(Os mandibularis)
mandibula
(2)
1
(3)
2

Ryggrad[redigera | redigera wikitext]

I ryggraden eller kotpelaren (columna vertebralis) finns totalt 33 ryggkotor (vertebrae), varav 24 utgör självständiga ben och kallas de "presakrala" kotorna.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Halskotor
(cervikalkotor)
Vertebrae cervicales 7 8 Ryggradens muskler
Djupa ryggmuskler
Ytliga ryggmuskler
Övre extremitetens muskler
Ringkota
(atlaskota)
Atlas 1 2
Tappkota
(axis)
Axis 1 2
Bröstkotor
(thorakalkotor)
Vertebrae thoracicae 12 13
Ländkotor
(lumbalkotor)
Vertebrae lumbales 5 6
Korsben
(sakralkotor)
Os sacrum
(Vertebrae sacrales)
1
(5)
3
(6)
Svansben
(svanskotor)
Os coccygis
(Vertebrae coccygeae)
1
(5)
1
(5)

Bröstkorg[redigera | redigera wikitext]

Cirka 25 st.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Bröstben Sternum
(manubrium, corpus, processus xiphoideus)
1
(3)
16
(18)*
Revbensmuskler
Djupa ryggmuskler
Ytliga ryggmuskler
Övre extremitetens muskler
Bukmuskler
Revben Costae 24 (2 × 12) 1–3*
* Via revbensbrosket (cartilago costalis)

Nedre extremiteten[redigera | redigera wikitext]

Bäcken[redigera | redigera wikitext]

Hos en fullvuxen människa består bäckenet av fyra ben. Höftbenet består dock fram till puberteten av tre separata ben.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Höftben
(tarmben, sittben, blygdben)
Os coxae
(os ilium, os ischii, os pubis)
1–3* 5
(7)*
Bäckenets muskler
Korsben Os sacrum 1 4
Svansben Os coccygis 1 1
* Eventuella leder i kors- och svansbenet oräknade.

Ben[redigera | redigera wikitext]

4 × 2 st.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Lårben Os femoris 2 2–4 Höftledens muskler
Knäledens muskler
Fotens muskler
Knäskål Patella 2 1
Skenben Tibia 2 4
Vadben Fibula 2 3

Fot[redigera | redigera wikitext]

Vardera fot (pes) innehåller 26 mindre ben.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Fotrot Tarsus 14 (2 × 7) Fotens muskler
Mellanfot Metatarsus 10 (2 × 5)
Digit pedis 10 (2 × 5) 28 (2 × 14)
Tåfalang
(Grund-, mellan- och ytterfalang)
Phalanx proximalis, media och distalis 28 (2 × 14) 1–2

Övre extremiteten[redigera | redigera wikitext]

I vardera arm finns 32 ben varav 27 finns i handen och två utgör skuldergördeln.

Skuldergördel[redigera | redigera wikitext]

I skuldergördeln (cingulum extremitatis superioris) finns 4 ben och 8 leder.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Skulderblad Scapula 2 2 Skulderbladets muskler
Skuldergördelns muskler
Axelledens muskler
Övre extremitetens muskler
Nyckelben Clavicula 2 3

Arm[redigera | redigera wikitext]

I vardera arm finns tre ben och sex leder.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Överarmsben Humerus 2 3 Övre extremitetens muskler
Skuldergördelns muskler
Axelledens muskler
Armbågsledens muskler
Handens muskler
Armbågsben Ulna 2 3(–4)
Strålben Radius 2 3(–4)

Hand[redigera | redigera wikitext]

I vardera hand (Manus) finns 27 ben.

Svenska Latin Antal ben Leder Muskler
Handlov Carpus 16 (2 × 8) Handens muskler
Mellanhand Metacarpus 10 (2 × 5) 20 (2 × 10) (?)
Finger Digiti manus 10 (2 × 5) 38 (2 × 19) (?)
Fingerfalang Phalangeae manus 28 (2 × 14) 28 (2 × 14)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]