Axelledens muskler

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Axelledens muskler

Ytliga ryggmusklerna[redigera | redigera wikitext]

Muskel Ursprung Fäste Funktion
m. trapezius ligament nuchae som löper från skallbasen till C VII och vidare ner längs ryggkotornas utskott (processus spinosus vertebrae) från den sjunde och sista cervikalkotan C VII (cervikal lordos) till den tolfte och sista thorakalkotan Th XII (thorakal kyfos) clavicula (pars lateralis), acromion, spina scapulae Lyft, adduktion och inåt-/utåtrotation av skulderbladet.
M. latissimus dorsi Ryggkotornas utskott (processus spinosus vertebrae) Th VI–XII, L I–V, fascia thoracolumbalis, os ilium (crista iliaca) och os sacrum. Crista tuberculi minorishumerus Extension, adduktion och inåtrotation av humerus
M. levator scapula Processus transversus C I–IV Margo medialis scapulae (från angulus superior scapulae till spina scapulae) Lyft
M. rhomboideus major Processus spinosi C VII, Th I–IV margo medialis scapulae Lyft, adduktion och inåtrotation av skulderbladet
M. rhomboideus minor Processus spinosi C VI–VII Margo medialis scapulae Lyft, adduktion och inåtrotation av skulderbladet

Ytliga bröstmusklerna[redigera | redigera wikitext]

Muskel Ursprung Fäste Funktion
M. pectoralis major Clavicula (pars medialis), sternum (pars ventralis), de sex övre revbensbrosken och m. obliquus externus abdominis aponeuros. Crista tuberculi majoris humeri (på humerus) Adduktion, inåtrotation och flexion av humerus
M. pectoralis minor Costa III–V, vid revbensbrosken korpnäbbsutskottet (processus coracoideus) Fixerar, sänker nyckelbenet, stabiliserar skulderbladet genom att dra det mot bröstkorgen
M. subclavius Costa I Nyckelbenets undersida Drar nyckelbenet nedåt
M. serratus anterior Costae I-VIII/IX Margo medialis, angulus superior och Angulus inferior scapulae sänkning (nedre delen), drag lateralt och framåt, rotation av skulderbladet

Egentliga skuldermusklerna[redigera | redigera wikitext]

Muskel Ursprung Fäste Funktion
M. deltoideus Clavicula (pars clavicularis), Acromion (pars acromialis), Spina scapulae (pars scapulae spinalis) Tuberositas deltoidea humeri abduktion, flexion, extension, adduktion (främre delen), inåtrotation (främre delen), utåtrotation (bakre delen)
m. teres minor Margo lateralis Tuberculum majus humeri utåtrotation
m. teres major Angulus inferior, margo lateralis Tuberculum minus humeri Extension, adduktion, inåtrotation
m. subscapularis Fossa subscapularis Tuberculum minus humeri inåtrotation
M. supraspinatus Fossa supraspinata Tuberculum majus humeri abduktion
M. infraspinatus Fossa infraspinata Tuberculum majus humeri utåtrotation

Se även[redigera | redigera wikitext]