Lista över svenska flygdivisioner

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över svenska flygdivisioner. I samband med försvarsbeslutet 1936 omorganiserades det svenska flygvapnet från tidigare flygkårer till flygflottiljer, där varje flottilj organiserade i regel tre flygande divisioner samt en utbildningsdivision. Flygdivisionerna var till en början organiserade som bomb, jakt och spaning. Under 1950-talet omorganiserades bombflygdivisionerna till attackflygdivisioner. I samband med att flygdivisionerna beväpnades med JAS 39 Gripen omorganiserades divisionerna till stridsflygdivisioner. Divisioner skrivna i fetstil nedan är aktiva, övriga är upplösta.

I svenska flygvapnet har divisionerna sedan 1940-talet haft färger kombinerat med ett namn ur bokstaveringsalfabetet som namn. 4. divisionen kunde ha olika funktioner vid flottiljerna, till exempel kunde den fungera som stabsdivision, transportflyggrupp eller utbildningsenhet för meteorologer och värnpliktiga på flottiljerna, och var i regel inte utrustade med någon flygande utrustning.

Namnet på divisionen har använts för att visa vilken flygflottilj den tillhör. Exempelvis har första divisionen på Skånska flygflottiljen (F 10) benämnts Johan Röd. Motsvarande namn användes även som militär anropssignal, till exempel Johan 57, vilket motsvarade AJS 37 Viggen på F 10 Ängelholm

Flygdivisioner[redigera | redigera wikitext]

Division nr Anropssignal Roll Flottilj Aktiv Kommentar
11. flygdivisionen Adam Röd Bomb
Jakt
Västmanlands flygflottilj 1936–1949
1949–1976
Omorganiserad 1949 till jakt
Upplöst 1976
12. flygdivisionen Adam Blå Bomb
Jakt
Västmanlands flygflottilj 1936–1949
1949–1982
Omorganiserad 1949 till jakt
Upplöst 1982
13. flygdivisionen Adam Gul Bomb
Jakt
Västmanlands flygflottilj 1936–1949
1949–1982
Omorganiserad 1949 till jakt
Överförd 1983 till F 16 som Petter Röd
21. flygdivisionen Bertil Röd Marinspaning Roslagens flygflottilj 1936–1949 Upplöst 1949
22. flygdivisionen Bertil Blå Marinspaning Roslagens flygflottilj 1936–1949 Upplöst 1949
31. flygdivisionen Cesar Röd Spaning
Jakt
Östgöta flygflottilj 1936–1948
1948–1973
Omorganiserad 1948 till jakt
Överförd 1973 till F 17
32. flygdivisionen Cesar Blå Spaning
Jakt
Östgöta flygflottilj 1936–1948
1948–1973
Omorganiserad 1948 till jakt
Överförd 1973 till F 17.
33. flygdivisionen Cesar Gul Spaning
Jakt
Östgöta flygflottilj 1936–1948
1948–1967
Omorganiserad 1948 till jakt
Vakantsatt 1967, och omorganiserad till Målflygdivisionen
34. flygdivisionen Cesar Svart Spaning Östgöta flygflottilj 1936–1941 Överförd 1941 till F 11
41. flygdivisionen David Röd Bomb
Jakt
Jämtlands flygflottilj 1936–1946
1947–2004
Omorganiserad 1947 till jakt
Upplöst 2004
42. flygdivisionen David Blå Bomb
Jakt
JAS
Jämtlands flygflottilj 1936–1946
1947–2004
2004–2005
Omorganiserad 1947 till jakt
Omorganiserad 2004 till JAS
Upplöst 2005
43. flygdivisionen David Gul Bomb
Jakt
Jämtlands flygflottilj 1936–1947
1947–1978
Omorganiserad 1947 till jakt
Upplöst 1978
51. flygdivisionen Erik Röd Skol Krigsflygskolan 1969–1997 Upplöst
52. flygdivisionen Erik Blå Skol Krigsflygskolan 1969–1997 Upplöst
53. flygdivisionen Erik Gul Skol Krigsflygskolan 1969–1997 Upplöst
54. flygdivisionen Erik Svart Skol Krigsflygskolan 1979–1997 Upplöst
55. flygdivisionen Erik Vit Skol Krigsflygskolan 1979–1997 Fanns denna??
61. flygdivisionen Filip Röd Bomb
Attack
Västgöta flygflottilj 1939–1947
1948–1993
Omorganiserad 1948 till attack
Överförd 1993 till F 10
62. flygdivisionen Filip Blå Bomb
Attack
Västgöta flygflottilj 1939–1947
1948–1993
Omorganiserad 1948 till attack
Upplöst 1993
63. flygdivisionen Filip Gul Bomb
Attack
Västgöta flygflottilj 1941–1947
1948–1967
Omorganiserad 1948 till attack
Vakantsatt 1967
71. flygdivisionen Gustav Röd
Spider
Bomb
Attack
JAS
Skaraborgs flygflottilj 1940–1951
1951–1998
1998–
Omorganiserad 1951 till attack
Omorganiserad 1998 till JAS
Ny anropssignal 2010, Spider
72. flygdivisionen Gustav Blå
Ghost
Bomb
Attack
JAS
Skaraborgs flygflottilj 1941–1951
1951–1998
1998–
Omorganiserad 1951 till attack
Omorganiserad 1998 till JAS
Ny anropssignal 2010, Ghost
73. flygdivisionen Gustav Gul
Gremlin
Bomb
Attack
Skol
Skaraborgs flygflottilj 1940–1951
1951–1977
2007–2012
Omorganiserad 1951 till attack
Upplöst 1977
Återuppsatt 2007 som skol, upplöst 2012
81. flygdivisionen Helge Röd Jakt Svea flygflottilj 1938–1962 Upplöst 1962
82. flygdivisionen Helge Blå Jakt Svea flygflottilj 1939–1962 Upplöst 1962
83. flygdivisionen Helge Gul Jakt Svea flygflottilj 1939–1962 Upplöst 1962
84. flygdivisionen Helge Grön Stab Svea flygflottilj 1942–1962 Upplöst 1962
85. flygdivisionen Helge Svart Signal Svea flygflottilj 1938–1962 Upplöst 1962
91. flygdivisionen Ivar Röd Jakt Göta flygflottilj 1940–1968 Upplöst 1969
92. flygdivisionen Ivar Blå Jakt Göta flygflottilj 1940–1968 Upplöst 1968
93. flygdivisionen Ivar Gul Jakt Göta flygflottilj 1940–1967 Vakantsatt 1967
101. flygdivisionen Johan Röd Jakt
AJS
JAS
Skånska flygflottiljen 1940–1992
1993–2001
2001–2002
Upplöst 1992
Återuppsatt 1993 som spaning
Omorganiserad 2001 till JAS
102. flygdivisionen Johan Blå Jakt
JAS
Skånska flygflottiljen 1940–1999
1999–2002
Omorganiserad 1999 till JAS
Överförd till F 17
103 flygdivisionen Johan Gul Jakt Skånska flygflottiljen 1941–1997 Upplöst 1997
105. flygdivisionen Johan Svart Skol Skånska flygflottiljen 1986–1989 Upplöst 1989
111. flygdivisionen Kalle Röd Spaning Södermanlands flygflottilj 1940–1978 Delvis överförd 1978 till F 17
112. flygdivisionen Sigurd Blå Spaning Södermanlands flygflottilj 1941–1979 Delvis överförd 1979 till F 17
113. flygdivisionen Sigurd Gul Spaning Södermanlands flygflottilj 1942–1976 Delvis överförd till F 13 som Martin Röd
115. flygdivisionen Kalle Svart Spaning Södermanlands flygflottilj 1949–1976 Överförd till F 13 som Martin Röd
121. flygdivisionen Ludvig Röd Jakt Kalmar flygflottilj 1942–1961
1968–1978
Överförd 1961 till F 21 som Urban Blå
Namnet övertogs 1968 av Ludvig Blå
122. flygdivisionen Ludvig Blå Jakt Kalmar flygflottilj 1942–1968
1968–1979
Namnändrad 1968 till Ludvig Röd
Namnet övertogs 1968 av Ludvig Gul
123. flygdivisionen Ludvig Gul Jakt Kalmar flygflottilj 1942–1968 Namnändrad 1968 till Ludvig Blå
131. flygdivisionen Martin Röd Jakt
Spaning
Bråvalla flygflottilj 1943–1976
1976–1993
Ombildad 1976 till Spaningsdivision
Överförd 1993 till F 10 och Johan Röd
132. flygdivisionen Martin Blå Jakt Bråvalla flygflottilj 1943–1993 Överförd 1993 till F 17 och Quintus Blå
133. flygdivisionen Martin Gul Jakt Bråvalla flygflottilj 1943–1978 Upplöst 1978
141. flygdivisionen Niklas Röd Bomb
Attack
Hallands flygflottilj 1944–1953
1953–1961?
Omorganiserad 1953 till attack
Upplöst 196?
142. flygdivisionen Niklas Blå Bomb
Attack
Hallands flygflottilj 1944–1953
1953–1961?
Omorganiserad 1953 till attack
Upplöst 196?
143. flygdivisionen Niklas Gul Bomb
Attack
Hallands flygflottilj 1944–1953
1953–1961?
Omorganiserad 1953 till attack
Upplöst 196?
151. flygdivisionen Olle Röd Jakt
Attack
Hälsinge flygflottilj 1947–1960
1960–1997
Omorganiserad 1960 till attack
Upplöst 1997
152. flygdivisionen Olle Blå Jakt
Attack
Attack/Skol
Attack
Hälsinge flygflottilj 1947–1960
1960–1976
1976–1993
1993–1997
Omorganiserad 1960 till attack
Omorganiserad 1976 till attack/skol
Omorganiserad 1993 till attack
Upplöst 1997
153. flygdivisionen Olle Gul Jakt
Attack
Hälsinge flygflottilj 1948–1960
1960–1967
Omorganiserad 1960 till attack
Vakantsatt 1967
161. flygdivisionen Petter Röd Jakt Upplands flygflottilj 1944–1967
1983–1985
Vakantsatt 1967
Adam Gul vid F 1 överförd till F 16 som Petter Röd
162. flygdivisionen Petter Blå Jakt Upplands flygflottilj 1944–2003 Upplöst 2003
163. flygdivisionen Petter Gul Jakt Upplands flygflottilj 1944–2001 Upplöst 2001
165. flygdivisionen Petter Svart Skol
Lättattack
Skol
Upplands flygflottilj 1944–1982
1983–1996
1996–2003
Omorganiserad 1983 till Lättattack
Omorganiserad 1996 till Skol
Upplöst 2003
171. flygdivisionen Quintus Röd
Aquilla
Marinsamverkan
Attack
Jakt
JAS
Blekinge flygflottilj 1944–1956
1956–1973
1973–2002
2002–
Omorganiserad 1956 till Attack
Omorganiserad 1973 till Jakt
Omorganiserad 2002 till JAS
Ny anropssignal 2010, Aquilla
172. flygdivisionen Quintus Blå
Gator
Marinsamverkan
Attack
Jakt
Spaning
Jakt
JAS
Blekinge flygflottilj 1944–1956
1956–1973
1973–1978
1978–1993
1993–2002
2002–
Omorganiserad 1956 till Attack
Omorganiserad 1973 till Jakt
Omorganiserad 1978 till Spaning
Omorganiserad 1993 till Jakt
Omorganiserad 2002 till JAS
Ny anropssignal 2010, Gator
173. flygdivisionen Quintus Gul Marinsamverkan
Attack
Helikopter
Blekinge flygflottilj 1944–1956
1956–1975
1983–1997
Omorganiserad 1956 till Attack
Upplöst 1975 i samband med flottiljens ombeväpning till J 35F
Återuppsatt 1983 som helikopter, upplöst 1997
181. flygdivisionen Rudolf Röd Jakt Södertörns flygflottilj 1946–1973 Upplöst 1973
182. flygdivisionen Rudolf Blå Jakt Södertörns flygflottilj 1946–1968 Upplöst 1968
183. flygdivisionen Rudolf Gul Jakt Södertörns flygflottilj 1948–1973 Överför 1973 till F 17
201. flygdivisionen Tore Röd Skol Flygvapnets Krigsskola 1944–1982 Överförd 1982 till F 16, uppgick i Petter Svart
202. flygdivisionen Tore Blå Skol Flygvapnets Krigsskola 1944–1982 Överförd 1982 till F 16, uppgick i Petter Svart
211. flygdivisionen Urban Röd
Wolf
Spaning
JAS
Norrbottens flygflottilj 1949–2006
2006–
Omorganiserad 2006 till JAS
Ny anropssignal 2010, Wolf
212. flygdivisionen Urban Blå
Dalton
Jakt
JAS
Norrbottens flygflottilj 1961–2002
2002–
Tillkom 1961 från F 12, Ombeväpnad 2002 till JAS
Ny anropssignal 2010, Dalton
213. flygdivisionen Urban Gul Lättattack
Jakt
Norrbottens flygflottilj 1973–1983
1983–1999
Omorganiserad 1983 till Jakt
Upplöst 1999

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]