Mätfel

Från Wikipedia

Mätfelet definieras som skillnaden mellan ett uppmätt värde och det sanna värdet.

Vanligen delas mätfelet upp i två delar:

Det totala mätfelet utgörs av summan av systematiskt och slumpmässigt fel:

(totalt mätfel) = (systematiskt fel) + (slumpmässigt fel) = (väntevärde - sant värde) + (mätt värde - väntevärde) = (mätt värde - sant värde)

Mätfel betecknas ofta med ε i matematisk statistik.

Se även[redigera | redigera wikitext]