Mall:Ambox

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Metamallar för meddelanderutor
{{Ambox}} Artiklar (och andra innehållssidor)
{{Anbox}} Användardiskussioner
{{Kbox}} Användardiskussioner.
Synlig även i mobil vy.
{{Cmbox}} Kategorier
{{Dmbox}} Förgreningssidor

Ambox (Article message boxsvenska: Artikelmeddelanderuta) är en metamall som används för att bygga upp exempelvis åtgärdsmallar som {{Ickewiki}}. Den finns i flera olika färger, använder standardbilder om inget annat anges och tillhandahåller en rad andra funktioner.

Mallen var från början tänkt att enbart användas i artiklar (med tanke på dess namn), men används nu även i stor utsträckning på andra innehållssidor. Mallen kan även användas på diskussionssidor, men då ändrar den utseende.

Parametrar

Den här mallen klarar av att hantera både svenska och engelska parametrar. I första hand bör dock den svenska användas, den engelska parametern anges inom parentes. Alla parametrar:

{{Ambox
|typ = 
|liten = 
|stil = 
|sammanfattning = 
|klass = 
|bild = 
|text = 
|bildhöger = 
}}

typ (type)

Denna parameter definierar temafärgen och standardbilden som visas om ingen annan bild anges. Typen baseras inte på estetik utan på typen av fråga som mallen beskriver:

Om ingen typ anges genereras meddelande per standard.

liten (small)

Om parametervärdet är vänster eller left minimeras artikelmeddelanderutan:

Om ett annat parametervärde anges, eller om parametern utelämnas, genereras istället standardrutan:

stil (style)

Ett valfritt CSS-värde som används av artikelmeddelanderutans omslutande HTML:

sammanfattning (summary)

I denna parameter kan en sammanfattning av mallen anges (mer information).

klass (class)

I denna parameter kan ett klassnamn som är tänkt att vara unikt för varje användning så att man kan dölja vissa typer av meddelanden med hjälp av CSS användas.

bild (image)

Denna parameter används för att visa en specifik bild. Bilderna anges med vanlig wikisyntax och bredden 40px används typiskt. Exempelvis:

  • [[Fil:Commons-emblem-scales.svg|40px|länk=|alt=]] i {{POV}} resulterar i:

Vänligen notera:

  • Om ingen bild anges kommer standardbilden för motsvarande typ att visas (se #typ (type) ovan).
  • Om parametervärdet ingen, none eller blank anges kommer ingen bild att visas och istället kommet texten att fylla ut bildens placering.
  • Om bilden är rent dekorativ bör fillänken understrykas genom att lägga till |länk=|alt=.

text

Ange meddelandets text i denna parameter.

bildhöger (imageright)

En bild på den högra sidan av meddelanderutan kan anges i denna parameter. Syntaxen är densamma som för parametern bild (se #bild (image) ovan), med undantaget att det inte finns någon förvald bild.

Tekniska detaljer

Om du behöver använda specialtecken i parametern text måste du göra som följer:

{{Ambox
| text  = <div>
Likamedtecken = och en start- och en slutkrullparantes { } fungerar bra som de är. 
Men här är en pipe {{!}} och två slutkrullparanteser <nowiki>}}</nowiki>. 
Och nu en pipe och två slutkrullparanteser <nowiki>|}}</nowiki>.
</div>
}}

Den här mallen använder CSS-klasser för huvuddelen av dess utseende vilket därmed enkelt kan ändras med ett skin.

Internt använder den här metamallen HTML-språk istället för wikispråk för tabellkoden. Detta är det vanliga sättet att göra metamallar eftersom wikispråket har flera nackdelar. Till exempel är det svårare att använda parserfunktioner och specialtecken i parametrar.