Wikipedia:Undersidor

Från Wikipedia
Manual

Undersidor är i korthet sidor vars namn innehåller ett snedstreck, där namnet innan snedstrecket är adressen till dess huvudsida. Undersidor används för information som är underordnad en viss sida, till exempel dokumentation av en mall, en användaressä eller en del av en wp:portal. Undersidor används inte för artiklar men däremot i andra namnrymder.

En sidas undersidor kan enkelt hittas med verktyget Special:Prefixindex. Till exempel hittar du denna sidas undersidor på Special:Prefixindex/Wikipedia:Undersidor/.

Undersidor kan göra det svårare att flytta en sida, eftersom undersidorna inte följer med sin huvudsida.

Teknisk information[redigera | redigera wikitext]

Undersidor ropas upp genom att man lägger ett snedstreck / mellan huvudsidan och undersidan när sidan referenseras i Wikitext (till exempel [[Wikipedia:Undersidor/Undersida]], som förstås leder till Wikipedia:Undersidor/Undersida). Skulle undersidan ännu inte existera när den ropas upp (genom att man klickar på länken), så kommer den att skapas. Detta sker alltså bara första gången som man ropar upp (den då nya) undersidan, som då förstås är tom. Undersidor kan skapas i flera led, till exempel Wikipedia:Undersidor/Undersida/Underundersida.

På undersidor visas alltid överst en länk till huvudsidan för att underlätta navigering. Däremot skapas ingen automatisk länk från huvudsida till undersida. Om det är önskvärt, kan man lägga till en sådan länk själv på huvudsidan, antingen genom att skriva in sidans hela namn eller genom att skriva ett snedstreck innan undersidans namn, till exempel: /Undersida. Undersidor kan även användas som en mall och inkluderas i huvudsidan, till exempel: {{/Undersida}}. Den tekniken används bland annat ofta för portaler.

Om länkar till undersidor saknas eller om man vill lista befintliga undersidor, kan man använda Special:Prefixindex för att hitta dem, till exempel Special:Prefixindex/Wikipedia:Undersidor/ (med ett avslutande snedstreck).

I övrigt fungerar undersidor som vanliga sidor. De inkluderas inte automatiskt i andra sidor, och de flyttas inte med sin huvudsida om denna flyttas.

I artikelnamnrymden har snedstrecket ingen specialbetydelse: /dev/null är en vanlig artikelsida – men för att länka till den från namnrymder med undersidor måste man ange namnrymden: [[:/dev/null|]] (artikelnamnrymden är förval, så inget behöver skrivas före kolonet).

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

 • Undersidor skapas ofta för användarsidor. På så sätt kan man flytta bort material från användarsidan, men ändå ha det kvar. Många har en privat sandlåda, eller motsvarande sidor med andra namn för att arbeta på artiklar tills de är i publicerbart skick, för att pröva saker i, eller för andra privata wikipediaprojekt. Bästa sättet att lägga in egna användarlådor på sin sida, är att placera dem som undersidor till sin sida.
 • Undersidor används ibland i Wikipedia-namnrymden och Portal-namnrymden, för att underlätta administration. Detta kan dock även medföra problem, särskilt vid flyttning av sidor. Finns inga särskilda skäl för att använda undersidor är det bättre att bara skapa en sida till med ett nytt namn som beskriver sidans innehåll, och länka till den från huvudsidan.
 • Vid arkivering av diskussionssidor läggs de gamla diskussionerna i regel årsvis på en undersida till diskussionssidan, och länkas från diskussionssidan med mallen {{arkiv}}.
Skärmdump som visar länken till användarens undersidor högst upp i bild, bredvid "Inställningar". Sidan som visas är ett exempel på hur man kan organisera själva sidan "Undersidor".

Det finns en finess (se även WP:Personliga stilmallar och skript) som skapar en länk så du enkelt kan komma åt dina undersidor (och sandlådor). Bilden till höger visar hur finessen ser ut. För att lägga till länken måste man lägga in ett Javascript i Användare:DittAnvändarnamn/common.js. Nedan visas koden som du skall klistra in.

// Undersidor
mw.loader.load( '/w/index.php?title=Användare:GeMet/undersidor.js&action=raw&ctype=text/javascript' );

När du gjort detta visas en länk högst upp på sidan till sidan "Undersidor". För att kunna se vilka undersidor du har måste du skapa sidan och ange åtminstone denna kod: {{Special:Prefixindex|prefix={{NAMESPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/|stripprefix=1}}

Det är allt som krävs. Men om du vill att sidan skall se ut som på skärmdumpen till höger skall du istället klistra in denna kod:

__NOTOC__
== Undersidor ==
{{Special:Prefixindex|prefix={{NAMESPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/|stripprefix=1}}

=== Skapa ny undersida ===
{| float=left
|
{{#tag:InputBox |
type    = create
placeholder = Namn på undersidan (utan snedstreck)
prefix   = {{NAMESPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/
buttonlabel = Skapa!
width    = 64
break    = no
}}
|}

== Diskussionsundersidor ==
{{Special:Prefixindex|prefix={{TALKSPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/|stripprefix=1}}

=== Skapa ny diskussionsundersida ===
{| float=left
|
{{#tag:InputBox |
type    = create
placeholder = Namn på diskussionsundersidan (utan snedstreck)
prefix   = {{TALKSPACE}}:{{ROOTPAGENAME}}/
buttonlabel = Skapa!
width    = 64
break    = no
}}
|}

__NOEDITSECTION__

För att få numrerade listor skall koden nedan klistras in på din personliga css-sida.

body.page-Användare_{{byt:REVISIONUSER}}_Undersidor #bodyContent ul { list-style: decimal }