Mall:Användare lv

Från Wikipedia
lv Šim lietotājam latviešu valodu ir dzimtā valoda.