Mall:Användare lv-3

Från Wikipedia
lv-3 Šis lietotājs latviešu valodu prot padziļinātā līmenī.