Mall:Åkattraktion

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mall:Berg- och dalbana)
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


En infobox/faktaruta som används för att visa fakta om åkattraktioner på nöjesparker på ett smidigt och samlat sätt. Denna mall ersätter den tidigare mallen berg- och dalbanor.

Användning[redigera wikitext]

{{Åkattraktion
| namn          = 
| bild          = 
| bildtext        = 
| åkattraktionstyp    =
| koordinater      =
| nöjespark       =
| plats         =
| öppnade        =
| premiär        =
| stängde        =
| status         =
| källa tillverkning   =
| tillverkningsår    =
| tillverkare      =
| tillverkarland     =
| tillverkarbeteckning  =
| designer        =
| typ          =
| typ2          =
| kostnad        =
| källa teknisk fakta  =
| bredd         =
| djup          =
| kvadratmeter      =
| höjd          =
| höjd över havet    =
| lyfthöjd        =
| lyfthöjd över havet  =
| banlängd        =
| banvidd        =
| uppdragslängd     =
| fallhöjd        =
| diameter        =
| g-kraft max      =
| g-kraft min      =
| hastighet       =
| huvudrotation     =
| lutning vertikalt   =
| lutning horisontellt  =
| inversioner      =
| bromstyp        =
| vikt          =
| vattenmängd      =
| pumpkapacitet     =
| källa kapacitet    =
| åkdonstyp singular   =
| åkdonstyp plural    =
| åkdonsutförande    =
| åkdonsantal      =
| passagerareåkdon    =
| passagerare totalt   =
| åkdonssektioner    =
| åkdonslängd      =
| åkdonsbredd      =
| åkdonsvikt       =
| åktid         =
| kapacitet       =
| källa övrigt      =
| avgift         =
| längdgräns       =
| längdgräns med vuxen  =
| video         =
| videoinfo       =
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Parameter Förklaring
namn Namnet på åkattraktionen. Exempel: Radiobilarna
bild Bildfil som visar åkattraktionen. Utan hakparanteser [[ ]] eller Fil:
bildtext Text som visas under bilden.
åkattraktionstyp Vilken typ av åkattraktionen det gäller. Exempel: Berg- och dalbana, Roterande, Pendel, Torn, Fritt fall, Karusell, Museum, Vattenbana, Bilbana, Pariserhjul, Inomhusbana, Biograf, Spökhus etc.
koordinater Koordinater för åkattraktionens position. Använd gärna {{coord}} och display=title,inline (title visar koordinaterna ovanför artikeln och inline visar koordinaterna i infoboxen). Exempel: {{coord|57|41|41.83|N|11|59|33.4|E|region:SE|display=title,inline}}
nöjespark Namnet på nöjesparken där åkattraktionen finns. Exempel: Liseberg
plats Stad och land där nöjesparken ligger, kompletteras gärna med {{flaggbild}}.
Exempel: {{flaggbild|Sverige}} [[Göteborg]], [[Sverige]] ger Sverige Göteborg, Sverige
öppnade Vilket år eller datum som åkattraktionen öppnade. Exempel: 12 april 2003
premiär Om denna parameter fylls i med nej, no eller n kommer rubriken Öppnade bytas ut mot Öppnar. Använd gärna mallen {{Visa efter datum}} för att få mallen att automatiskt byta från "Öppnar" till "Öppnade" när åkattraktionen haft premiär.
stängde Vilket år eller datum som åkattraktionen stängde. Lämnas tomt om åkattraktionen fortfarande är drift på samma nöjespark. Exempel: 12 april 2010
status Vilken status åkattraktionen har. Här används undermallen {{Åkattraktion/status}} som kan ge texten olika färger beroende på vad man skriver. Exempel: Öppen, Under konstruktion, Stängd, Tillkännagiven, Under konstruktion, Testas, Renoveras.
tillverkare Namnet på företaget som tillverkade åkattraktionen . Exempel: Schwarzkopf Industries
tillverkarland I vilket land företaget som tillverkade åkattraktionen ligger, kompletteras gärna med {{flaggbild2}}.
Exempel: {{flaggbild2|Italien}} ger Italien Italien
tillverkarbeteckning Tillverkarens egen beteckning på attraktionen.
designer Namnet på personen/personerna/företaget/företagen som designande åkattraktionen. Exempel: Ingenieur Büro Stengel GmbH
typ Åkattraktionens typ, till exempel barnattraktion, gåattraktion, skrämselattraktion etc. (Denna parameter kan komma att tas bort och ersättas av åkattraktionstyp)
typ2 Något som utmärker åkattraktionen, exempelvis att den är specialdesignad, första av sitt exemplar etc.
kostnad Kostnaden för att bygga åkattraktionen. Anges med den mest passande valutan. Exempel: 15 miljoner kr
bredd Bredden på området (ytan) som åkattraktionen upptar. Anges i meter.
djup Djupet på området (ytan) som åkattraktionen upptar. Anges i meter.
kvadratmeter Arean på den yta som åkattraktionen upptar. Anges i meter.
höjd Åkattraktionens högsta fasta punkt över marken. Anges i meter.
höjd över havet Åkattraktionens högsta fasta punkt över havet. Anges i meter.
lyfthöjd Åkattraktionens högsta punkt över marken dit passagerarna lyfts. Kan vara högre än höjd. Anges i meter.
lyfthöjd över havet Åkattraktionens högsta punkt över havet dit passagerarna lyfts. Kan vara högre än höjd. Anges i meter.
banlängd Längden på banan (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i meter.
banvidd Banans vidd (om aktuellt för åkattraktionen). Exempelvis spårvidden för en berg- och dalbana. Anges i millimeter.
uppdragslängd Längden/höjden på första backens uppdrag (om aktuellt för åkattraktionen). Flera backar kan kommasepareras. Anges i meter.
fallhöjd Åkattraktionens största fallhöjd. (Flera fallhöjder kan anges kommaseparerat.) Anges i meter.
diameter Diametern på exempelvis en karusell, ett pariserhjul eller en rund sittmodul. Anges i meter.
g-kraft max Den största positiva g-kraften som man upplever i åkattraktionen.
g-kraft min Den största negativa g-kraften som man upplever i åkattraktionen. Anges med minustecken för att förtydliga att det är negativa g-krafter.
hastighet Högsta hastigheten som åkattraktionen uppnår. Anges i km/h.
huvudrotation Hur snabbt åkattraktionen roterar (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i varv/minut.
lutning vertikalt Banans brantaste vertikala lutning, det vill säga längsgående lutning. Anges i grader.
lutning horisontellt Banans brantaste horisontella lutning, det vill säga tvärsgående lutning. Anges i grader.
inversioner Antal element på banan som gör att passagerarna hamnar upp och ner.
bromstyp Vilken bromstyp åkttraktionen använder sig av. Exempel: Magnetbroms, Skivbroms etc.
vikt Hela åkattraktionens vikt (vid transport). Anges i kg.
vattenmängd Mängden vatten som är i banan samtidigt (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i liter.
pumpkapacitet Hur många liter vatten per minut som kan pumpas in i åkattraktionens bana (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i liter/minut.
åkdonstyp singular Vilken typ av åkdon passagerarna färdas i under åkturen, skrivet i SINGULAR-form. Exempel: Tåg, Bil, Hängande korg, Båt, Soffa, Rund soffa, Hängande soffa, Gondol, Hängande gondol etc.
åkdonstyp plural Vilken typ av åkdon passagerarna färdas i under åkturen, skrivet i PLURAL-form. Exempel: Tåg, Bilar, Hängande korgar, Båtar, Soffor, Runda soffor, Hängande soffor, Gondoler, Hängande gondoler etc.
åkdonsutförande Anger hur åkdonet ser ut. Om åkdonstyp singular anges till exempelvis "gondol", så kan åkdonsutförande användas för att beskriva hur gondolen ser ut, exempelvis "elefant", "trumma", "djur" och så vidare. Eller "båt" i form av "stock".
åkdonsantal Antal åkdon (åkdonstyp) som finns i åkattraktionen.
passagerareåkdon Antal passagerare som kan åka i varje åkdon (åkdonstyp).
åkdonssektioner Antal sektioner som åkdonet består av. Ett berg- och dalbanetåg kan bestå av flera vagnar.
passagerare totalt Max antal passagerare som får plats i alla åkdonen totalt.
åktid Åkturens längd. Anges föreslagsvis i formatet mm:ss.
kapacitet Hur många passagerare som åkattraktionen maximalt kan ta per timme.
avgift Vad det kostar att åka åkattraktionen. Bör kompletteras med årtal inom parentes då avgiften kan förändras. Exempel: Gratis, antal kronor, antal kuponger.
längdgräns Om det finns längdgränser för åkattraktionen (högst eller minst antal cm).
längdgräns med vuxen Om det finns speciella längdgränser som gäller för barn i vuxens sällskap.
video Videofil som visar åkattraktionen.
videoinfo Motsvarande "bildtext" under videoklippet.

TemplateData[redigera wikitext]

Det här är TemplateData-dokumentation för den här mallen. Det används av VisualEditor och andra verktyg.

TemplateData för Åkattraktion

En infobox/faktaruta som används för att visa fakta om åkattraktioner på nöjesparker på ett smidigt och samlat sätt. Denna mall ersätter den tidigare mallen [[berg- och dalbanor]].

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

Parameter Beskrivning Typ Status
namn namn

Namnet på åkattraktionen. Om inget namn anges används sidans titel. För att kringgå detta, ange "no" eller "nej" som namn.

Standard
{{PAGENAME}}
Exempel
tom
Autovärde
Sträng föreslagen
bild bild

Bildfil som visar åkattraktionen. Utan hakparanteser [[ ]] eller Fil:

Standard
tom
Exempel
Helix, Liseberg 2014-04-26 03.jpg
Autovärde
Fil föreslagen
bildtext bildtext

Text som visas under bilden.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
åkattraktionstyp åkattraktionstyp

Vilken typ av åkattraktionen det gäller.

Standard
tom
Exempel
Berg- och dalbana, Roterande, Pendel, Torn, Fritt fall, Karusell, Museum, Vattenbana, Bilbana, Pariserhjul, Inomhusbana, Biograf, Spökhus etc.
Autovärde
Rad föreslagen
koordinater koordinater

Koordinater för åkattraktionens position. Använd gärna {{coord}} och display=title,inline (title visar koordinaterna ovanför artikeln och inline visar koordinaterna i infoboxen).

Standard
tom
Exempel
{{coord|57|41|41.83|N|11|59|33.4|E|display=title,inline}}
Autovärde
tom
Sträng valfri
nöjespark nöjespark

Namnet på nöjesparken där åkattraktionen finns.

Standard
tom
Exempel
[[Liseberg]]
Autovärde
tom
Sida föreslagen
Plats plats

Stad och land där nöjesparken ligger. Kompletteras gärna med mallen {{flaggbild}}.

Standard
tom
Exempel
{{flaggbild|Sverige}} [[Göteborg]], [[Sverige]]
Autovärde
tom
Sträng valfri
öppnade öppnade

Vilket år eller datum som åkattraktionen öppnade.

Standard
tom
Exempel
[[25 april]] [[2015]]
Autovärde
tom
Datum valfri
Premiär premiär

Om attraktionen ännu inte haft premiär ska denna parameter fyllas i med "nej". Annars kan den lämnas tom.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
stängde stängde

Vilket år eller datum som åkattraktionen stängde. Lämnas tomt om åkattraktionen fortfarande är drift på samma nöjespark.

Standard
tom
Exempel
[[12 april]] [[2010]]
Autovärde
tom
Datum valfri
status status

Vilken status åkattraktionen har.

Standard
tom
Exempel
öppen, under konstruktion, stängd, tillkännagiven, under konstruktion, testas, renoveras
Autovärde
tom
Sträng föreslagen
tillverkningsår tillverkningsår

Året attraktionen tillverkades

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datum valfri
tillverkare tillverkare

Namnet på företaget som tillverkade åkattraktionen.

Standard
tom
Exempel
[[Anton Schwarzkopf|Schwarzkopf Industries]]
Autovärde
tom
Okänd valfri
Tillverkarland tillverkarland

I vilket land företaget som tillverkade åkattraktionen ligger, kompletteras gärna med mallen {{flaggbild2}}.

Standard
tom
Exempel
{{flaggbild2|Italien}}
Autovärde
tom
Okänd valfri
tillverkarbeteckning tillverkarbeteckning

Tillverkarens egen beteckning på attraktionen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Designer designer

Namnet på personen/personerna/företaget/företagen som designande åkattraktionen.

Standard
tom
Exempel
[[Ingenieur Büro Stengel GmbH]]
Autovärde
tom
Okänd valfri
Typ typ

Åkattraktionens typ, till exempel barnattraktion, gåattraktion, skrämselattraktion etc.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föråldrad
typ2 typ2

Något som utmärker åkattraktionen, exempelvis att den är specialdesignad, första av sitt exemplar etc.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd föråldrad
kostnad kostnad

Kostnaden för att bygga åkattraktionen. Anges med den mest passande valutan.

Standard
tom
Exempel
15 miljoner kr
Autovärde
tom
Rad valfri
källa tillverkning källa tillverkning

Används om alla (eller de flesta) parametrarna under "tillverkning" kommer från samma källa.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
bredd bredd

Bredden på området (ytan) som åkattraktionen upptar. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Rad valfri
djup djup

Djupet på området (ytan) som åkattraktionen upptar. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Rad valfri
kvadratmeter kvadratmeter

Arean på den yta som åkattraktionen upptar. Anges i kvadratmeter.

Standard
tom
Exempel
250
Autovärde
tom
Nummer valfri
höjd höjd

Åkattraktionens högsta fasta punkt över marken. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
höjd över havet höjd över havet

Åkattraktionens högsta fasta punkt över havet. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
lyfthöjd lyfthöjd

Åkattraktionens högsta punkt över marken dit passagerarna lyfts. Kan vara högre än höjd. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
lyfthöjd över havet lyfthöjd över havet

Åkattraktionens högsta punkt över havet dit passagerarna lyfts. Kan vara högre än höjd. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
banlängd banlängd

Längden på banan (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
banvidd banvidd

Banans vidd (om aktuellt för åkattraktionen). Exempelvis spårvidden för en berg- och dalbana. Anges i millimeter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
uppdragslängd uppdragslängd

Längden/höjden på första backens uppdrag (om aktuellt för åkattraktionen). Flera backar kan kommasepareras. Anges i meter.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Fallhöjd fallhöjd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Diameter diameter

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
G-kraft max g-kraft max

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
G-kraft min g-kraft min

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Hastighet hastighet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Huvudrotation huvudrotation

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Lutning vertikalt lutning vertikalt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Lutning horisontellt lutning horisontellt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Inversioner inversioner

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Bromstyp bromstyp

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Vikt vikt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Vattenmängd vattenmängd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Pumpkapacitet pumpkapacitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Källa teknisk fakta källa teknisk fakta

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonstyp singular åkdonstyp singular

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonstyp plural åkdonstyp plural

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonsantal åkdonsantal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Passagerareåkdon passagerareåkdon

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonssektioner åkdonssektioner

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Passagerare totalt passagerare totalt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonslängd åkdonslängd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonsbredd åkdonsbredd

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonsvikt åkdonsvikt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åktid åktid

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Kapacitet kapacitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Källa kapacitet källa kapacitet

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Åkdonsutförande åkdonsutförande

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Tågantal tågantal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Avgift avgift

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Längdgräns längdgräns

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Källa övrigt källa övrigt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
Längdgräns med vuxen längdgräns med vuxen

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okänd valfri
video video

Videofil som visar åkattraktionen. (Utan hakparenteser eller "Fil:")

Standard
tom
Exempel
Kaninlandsbanan POV 2013.webm
Autovärde
Fil valfri
videoinfo videoinfo

Motsvarande "bildtext" under videoklippet.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Videostorlek videostorlek

videostorlek

Standard
250px
Exempel
Storlek på videoklippet.
Autovärde
Sträng valfri
Åkattraktion
[[Fil:{{{bild}}}|250px]]
{{{bildtext}}}
Typ av åkattraktion
{{{åkattraktionstyp}}}
Plats
{{{koordinater}}}
Nöjespark {{{nöjespark}}}
{{{plats}}}
Öppnade {{{öppnade}}}
Stängde {{{stängde}}}
Status {{{status}}}
Tillverkning{{{källa tillverkning}}}
Tillverkningsår {{{tillverkningsår}}}
Tillverkare {{{tillverkare}}}
{{{tillverkarland}}}
Tillverkarens
beteckning
{{{tillverkarbeteckning}}}
Designer {{{designer}}}
Typ {{{typ}}}
{{{typ2}}}
Kostnad {{{kostnad}}}
Tekniska fakta{{{källa teknisk fakta}}}
Yta {{{bredd}}} × {{{djup}}} meter
{{{kvadratmeter}}} kvadratmeter
Höjd {{{höjd}}} meter
{{{höjd över havet}}} meter över havet
Lyfthöjd {{{lyfthöjd}}} meter
{{{lyfthöjd över havet}}} meter över havet
Banans längd {{{banlängd}}} meter
Banans vidd {{{banvidd}}} millimeter
Uppdragets längd {{{uppdragslängd}}} meter
Fallhöjd {{{fallhöjd}}} meter
Diameter {{{diameter}}} meter
Högsta G-kraft (positiv) {{{g-kraft max}}}
Lägsta G-kraft (negativ) {{{g-kraft min}}}
Maximal hastighet {{{hastighet}}} km/h
Huvudrotation {{{huvudrotation}}} varv/minut
Maximal lutning {{{lutning vertikalt}}} grader vertikalt
{{{lutning horisontellt}}} grader horisontellt
Antal inversioner {{{inversioner}}} st
Bromstyp {{{bromstyp}}}
Vikt {{{vikt}}} kg
Vattenmängd {{{vattenmängd}}} liter
Pumpkapacitet {{{pumpkapacitet}}} liter/minut
Kapacitet{{{källa kapacitet}}}
Typ av åkdon {{{åkdonstyp singular}}} i form av {{{åkdonsutförande}}}
{{{åkdonstyp plural}}}
{{{passagerareåkdon}}}
Antal {{{åkdonstyp plural}}} {{{åkdonsantal}}} st
à {{{passagerareåkdon}}} passagerare
Antal tåg {{{tågantal}}} st
Passagerare totalt {{{passagerare totalt}}} st
Sektioner per {{{åkdonstyp singular}}} {{{åkdonssektioner}}} st
{{{åkdonstyp singular}}}längd {{{åkdonslängd}}} meter
{{{åkdonstyp singular}}}bredd {{{åkdonsbredd}}} meter
{{{åkdonstyp singular}}}vikt {{{åkdonsvikt}}} kg
Åktid {{{åktid}}}
Kapacitet {{{kapacitet}}} åkande/timme
Övrigt{{{källa övrigt}}}
Avgift {{{avgift}}}
Längdgräns {{{längdgräns}}}
Längdgräns i vuxens sällskap {{{längdgräns med vuxen}}}
Video
[[Fil:{{{video}}}|{{{videostorlek250px}}}]]
{{{videoinfo}}}