Mall:Bibelvers

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall används för att länka till ett bibelcitat i Bibel2000bibeln.se. Mallen anropas med följande wikikod:

{{bibelvers|BOKNUMMER|BOKNAMN|KAPITEL|VERSAR|FLERVERSAR}}

Parametrar[redigera wikitext]

Parameter Funktion Kommentar
BOKNUMMER Sifferprefix till bibelbok, till exempel 4 Mosebok. Kan utelänkas om den ej är relevant.
BOKNAMN Bibelbokens förkortning. Obligatorisk. Se boknamn för tillåtna förkortningar.
KAPITEL Kapitelnummer. Antingen ett kapitel (till exempel 4) eller ett span av kapitel (till exempel 4-8).

Obligatorisk.

VERSAR Versnummer. Antingen en fristående vers (till exempel 4) eller ett spann av versar (till exempel 4-8).

Kan utelänkas om den ej är relevant och får ej användas om KAPITEL anger ett kapitelspan.

FLERVERSAR Versnummer för ytterligare vers eller spann av versar. Fungerar som VERSAR.

Boknamn[redigera wikitext]

Gamla testamentet
Bok Förkortas Kommentar
Första Moseboken
Andra Moseboken
Tredje Moseboken
Fjärde Moseboken
Femte Moseboken
Mos Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Josua Jos
Domarboken Dom
Rut Rut
Första Samuelsboken
Andra Samuelsboken
Sam Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Första Kungaboken
Andra Kungaboken
Kung Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Första Krönikeboken
Andra Krönikeboken
Krön Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Esra Esr
Nehemja Neh
Ester Est
Job Job
Psaltaren Ps
Ordspråksboken Ords
Predikaren Pred
Höga visan Höga v
Jesaja Jes
Jeremia Jer
Klagovisorna Klag
Hesekiel Hes
Daniel Dan
Hosea Hos
Joel Joel
Amos Am
Obadja Ob
Jona Jon
Mika Mik
Nahum Nah
Habackuk Hab
Sefanja Sef
Haggaj Hagg
Sakarja Sak
Malaki Mal
Apokryferna
Bok Förkortas Kommentar
Tobit Tob
Judit Judit
Ester enligt den grekiska texten Est Gr
Första Mackabeerboken
Andra Mackabeerboken
Mack Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Salomos vishet Vish
Jesus Syraks vishet Syr
Baruk Bar
Jeremias brev Jer br Jeremias brev innehåller endast ett kapitel, så mallen skriver ut "Jer br 1:VERSNUMMER" oberoende av parametern KAPITEL.
Tillägg till Daniel Till Dan Tillägg till Daniel är uppdelat i tre delar, littera A-C. Parametern KAPITEL kan ges värdena 1, 2, 3, 1-2, 2-3 eller 1-3, alternativt A, B, C, A-B, B-C eller A-C. Länken och länktexten blir densamma oavsett system.
Manasses bön Man
Nya testamentet
Bok Förkortas Kommentar
Matteusevangeliet Matt
Markusevangeliet Mark
Lukasevangeliet Luk
Johannesevangeliet Joh
Apostlagärningarna Apg
Romarbrevet Rom
Första Korinthierbrevet
Andra Korinthierbrevet
Kor Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Galaterbrevet Gal
Efesierbrevet Ef
Filipperbrevet Fil
Kolosserbrevet Kol
Första Thessalonikerbrevet
Andra Thessalonikerbrevet
Thess Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Första Timotheosbrevet
Andra Timotheosbrevet
Tim Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Titusbrevet Tit
Filemonbrevet Filem
Hebreerbrevet Heb
Jakobsbrevet Jak
Första Petrusbrevet
Andra Petrusbrevet
Pet Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Första Johannesbrevet
Andra Johannesbrevet
Tredje Johannesbrevet
Joh Ordningstalen anges i parametern BOKNUMMER.
Judasbrevet Jud
Uppenbarelseboken Upp

Exempel[redigera wikitext]

Bibelord Skrivs Visas som
Joh 3:16 {{Bibelvers||Joh|3|16}} Joh 3:16
Joh 1 {{Bibelvers||Joh|1}} Joh 1
1 Mos 3 {{bibelvers|1|Mos|3}} 1 Mos 3
Ps 66-67 {{Bibelvers||Ps|66-67}} Ps 66-67
Joh 3:16, 20-21 {{Bibelvers||Joh|3|16|20-21}} Joh 3:16, 20-21

Observera de dubbla vertikalstrecken när BOKNUMMER inte används.

Se även[redigera wikitext]

Denna mall används för att länka till ett bibelcitat i [[Bibel2000]] på [http://www.bibeln.se/ bibeln.se].

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Boknummer1

Sifferprefix till bibelbok.

Exempel
2
Nummervalfri
Boknamn2

Bibelbokens förkortning utan sifferprefix.

Exempel
Se [[Mall:Bibelvers#Boknamn]] för en lista över giltiga förkortningar.
Strängobligatorisk
Kapitelnummer3

Antingen ett kapitel eller ett span av kapitel.

Exempel
4 eller 4-7
Strängobligatorisk
Versnummer4

Antingen en fristående vers eller ett spann av versar.

Exempel
4 eller 4-7
Okändföreslagen
Fler versar5

För att länka till mer än en vers eller span av versar i samma kapitel.

Exempel
4 eller 4-7
Okändvalfri