Bibel 2000

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Bibel2000)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Bibel 2000
Verbums utgåva av Bibel 2000.
Verbums utgåva av Bibel 2000.
OriginalspråkHebreiska
Koinegrekiska
ÄmneGud
Jesus
GenreReligiös skrift
Utgivningsår1999
Del i serie
Föregås av1917 års kyrkobibel
Svenska bibelöversättningar

Officiella översättningar

Andra översättningar

Bibel 2000 eller Carl XVI Gustafs Bibel, är en svensk översättning av Bibeln gjord av Bibelkommissionen på uppdrag av Sveriges regering 1972. Översättningsarbetet bekostades dock inte av staten utan genom medel från den till Svenska kyrkan hörande Kyrkofonden.

Översättningen gjordes i tre omgångar, där Nya testamentet blev färdigt 1980 och betecknas NT-81. Tillägg till Gamla testamentet (Gamla testamentets apokryfa eller deuterokanoniska böcker) blev klart 1986, och hela översättningen, dock utan fotnoter, presenterades för Sveriges regering den 17 november 1999 under utredningsbeteckningen SOU 1999:100. Spridning av biblar med den nya översättningen inleddes på första söndagen i advent 1999. Den fullständiga texten med fotnoter kom ett år senare som SOU 2000:100. I den tidigare officiella svenska översättningen från 1917 fanns inte de omstridda gammaltestamentliga apokryferna med.

Medverkande och arbetsmetod[redigera | redigera wikitext]

För de tidigare svenska kyrkobiblarna hade översättningsarbetet utförts av teologer och specialister på grundspråken, två kategorier som i äldre tid ofta sammanföll, då det främsta yrkesområdet för den som skaffat sig specialistkunskaper i fornhebreiska och/eller nytestamentlig grekiska (koiné) var det kyrkliga och teologiska. För den nya bibelöversättningen valde man härvid en ny väg. De språkliga specialister som deltog var ofta utbildade inom universitetens teologiska fakulteter, men deras verksamhetsområde hade oftast i huvudsak varit sekulär språk- och kulturforskning om forntiden samt exegetik. För varje bok i Bibeln som skulle översättas parades en specialist på grundspråket ihop med en stilist, i regel en välkänd författare med egen erfarenhet av litterärt översättningsarbete till och ibland även från svenska. Bland dessa stilister (ofta poeter) fanns till exempel Karl Vennberg, Gun-Britt Sundström, Tomas Tranströmer (stilist för Psaltaren) och Gunnar Harding. Språkmannen och stilisten arbetade gemensamt fram en översättning med utgångspunkt från kommenterade råöversättningar av språkmannen och studiet av kommentarslitteraturen för texten i fråga och dess tillkomstepok samt stilistens språköra; dessa översättningar lades sedan fram för poolgrupper inom projektet och diskuterades och reviderades där. Detta kunde ibland göras i flera omgångar för ett enskilt textavsnitt.

Avsikten med arbetssättet var, som Tranströmer påpekade i en intervju, inte att texterna skulle te sig överdrivet färgade av moderna stilmedel eller av stilistens eget sätt att skriva i sitt författarskap, utan att de skulle bilda ett naturligt språkligt sammanhang för nutida människor, men samtidigt ge en trogen bild av skillnaderna i stilnivå och form hos grundtexterna. Den nya översättningen skulle syfta till att det intryck texterna kunde göra på människor idag så långt möjligt borde motsvara det intryck de ursprungliga texterna gett sin publik vid den tid de avfattades. Även om denna beskrivning av metoden lämnar frågan om de bibliska texternas yttersta avsändare öppen så förutsätter den att Bibeln ses som ett bibliotek av skilda texter med skilda förutsättningar snarare än en bok skapad för sig och skild från alla andra böcker; i den meningen är metoden sekulär. Detta kom också att sätta avtryck i det mottagande och de invändningar som den nya bibeln mötte på sina håll, till exempel anklagelser för liberalteologi och överdrivet inflytande från sekulär bibelkritik.

Skillnader mot tidigare översättningar[redigera | redigera wikitext]

Andra skillnader mot 1917 års bibel är att den äldre översättningen dels undviker konjekturer i fall där alla textvarianter förefaller obegripliga och det finns skäl att anta att grundtextens tradering skadats oåterkalleligt, dels vid översättningen av många centrala uttryck, ord och begrepp alltid väljer samma ord på svenska för ett visst ord i grundspråket, eftersom grundtexten sågs som Guds uppenbarade ord och detta skulle speglas på svenska utan förvanskning. Det grekiska sarx översätts till exempel alltid med ”kött” oavsett att det ofta används bildligt och då syftar på olika saker. Det gammaltestamentliga ”känna någon”/”han kände sin hustru” etcetera för könsumgänge är på samma sätt en ordagrann översättning av ett hebreiskt uttryck, trots att känna i dessa fall inte motsvarar vad ordet kan stå för i nyare svenska. NT-81 och Bibel 2000 väljer i sådana sammanhang att översätta idiomatiskt. NT-81 var också den första svenska kyrkobibelutgåva som öppet (i kommentarerna) redovisade förekomsten av olika läsarter, och därmed betonade att det som står skrivet inte är omedelbart givet bortom diskussion i sin ordalydelse.

I de statliga direktiven stod det att översättningen skulle utformas på en idiomatisk, begriplig och naturlig nutida svenska. Det innebar att översättarna undvek en särskild och högtidlig bibelstil, till exempel genom att behålla uttryck från tidigare översättningar enbart för traditionens skull. I stället analyserade man noggrant (den hebreiska och grekiska) grundtexten, med hjälp av modern språkhistorisk forskning, och försökte klargöra vad där egentligen stod. Det ledde till moderna, mer källtexttrogna varianter av flera klassiska uttryck, men också till en del jämförelsevis okonventionella val. I Bibel 2000 står det till exempel inte att man ”ej [...] tänder [...] ett ljus och sätter det under skäppan, utan [...] på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset”, utan det är ”lampan” man inte ska sätta ”under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset” (Matt. 5:15). ”Mullbärsfikonträdet” kallas nu ”sykomor” (Luk. 19:4). Den barmhärtige ”samariten” har blivit en ”samarier” (Luk. 10:33). Bönen Fader vår börjar numera ”Vår fader”; den är tydligare och lättbegripligare, men låter mindre högtidlig och mer vardaglig.

I omsorg om begripligheten gick översättningskommissionen så långt att den beslöt att räkna om alla längd- och viktmått till nutida enheter, varför till exempel Noas ark (1 Mos. 6:15) sägs vara 150 meter lång, där äldre översättningar behöll originalets sifferuppgift och översatte med ”tre hundra alnar”. Så gör fortfarande de flesta andra bibelöversättare – moderna norska, danska, tyska och engelska biblar skriver 300 alen, Ellen respektive cubits.[1] Emellertid valde man att behålla de äldre genitivformerna Jesu och Kristi.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Översättningen togs i huvudsak emot positivt. Negativ kritik kom dock också, i viss mån för den vardagliga tonen men främst av religiösa skäl. Några enskilda bibelställen har väckt reaktioner[källa behövs], till exempel det teologiskt centrala begreppet Den helige Ande, som formulerats ibland som ”den heliga anden”, ibland som ”Anden”, i Nya testamentet, medan det på vissa ställen i Gamla testamentet, som i kristen tradition anses föregripa Jesu lära, nu står något annat, till exempel ”en gudsvind” (1 Mos. 1:2). I synnerhet noternas kommentarer har ansetts ibland bortförklarande och präglade av textkritisk bibelforskning och liberal teologi. Bibelkommissionen anser sig ha följt sina direktiv och översatt källtexttroget, men många troendes och de textkritiska språkhistorikernas intresse för bibeltolkning kan alltså leda åt olika håll. Den alternativa översättningen i Svenska Folkbibeln har de förras intresse som målsättning. Även Katolska kyrkan har tagit fram delar av en alternativ översättning, och försåg Bibel 2000-texter med tryckförbud innan den nya översättningen var klar.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Sundström, Gun-Britt (2001). ”Att översätta måttord”. Språkvård (2): sid. 4-9. 
  2. ^ Hillås, Lars (19 mars 2008). ”Akut brist på katolska gudstjänstböcker”. Kyrkans Tidning. http://www.kyrkanstidning.se/nyheter/akut_brist_pa_katolska_gudstjanstbocker_0_4828.news.aspx. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]