Mall:Bokfakta

Från Wikipedia
Bokfakta
{{{typ}}}
Författare{{{författare}}}
Originaltitel{{{otitel}}}
Översättare{{{översättare}}}
Illustratör{{{illustratör}}}
Omslagsbild{{{omslagsbild}}}
Land{{{land}}}
Ämne{{{ämne}}}
Genre{{{genre}}}
Förlag för förstautgåvan{{{förlag}}}
Utgivningsår{{{år}}}
Premiärår{{{premiärår}}}
Först utgiven på
svenska
{{{sv_år}}}
Svensk
premiär
{{{sv_premiär}}}
Huvudpersoner{{{huvudpersoner}}}
Bipersoner{{{bipersoner}}}
Platser{{{platser}}}
Kuriosa{{{kuriosa}}}
Övrigt{{{övrigt}}}
Del i serie
Del{{{del_av_serien}}}
Föregås av{{{föregås_av}}}
Efterföljs av{{{efterföljs_av}}}

Gör inga större ändringar av mallen utan att först ta upp det på diskussionssidan!

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Om mallen[redigera wikitext]

Bokfakta skapar en inforuta som kan användas för att sammanfatta information om en bok. Alla parametrar förutom författare är valfria och kan utelämnas helt. Kopiera endast koden nedan och fyll i lämpliga parametrar.

{{Bokfakta
| titel     = 
| undertitel  = 
| bild     = 
| bildbredd   = 
| bildtext   = 
| författare  = 
| otitel    = 
| ospråk    = 
| översättare  = 
| illustratör  = 
| omslagsbild  = 
| land     = 
| ämne     = 
| genre     = 
| förlag    = 
| antal_sidor  = 
| år      = 
| premiärår   = 
| sv_år     = 
| sv_premiär  = 
| huvudpersoner = 
| bipersoner  = 
| utmärkelser  = 
| övrigt    = 
| seriens_namn = 
| del_av_serien = 
| föregås_av  = 
| efterföljs_av = 
}}

Exempel[redigera wikitext]

Häxkonster
FörfattareTerry Pratchett
OriginaltitelWyrd Sisters
OriginalspråkEngelska
ÖversättareOlle Sahlin
OmslagsbildJosh Kirby
LandStorbritannien
GenreFantasy
Förlag för förstautgåvanVictor Gollancz
Utgivningsår1988
Först utgiven på
svenska
1993
HuvudpersonerMormor Vädervax
Nanna Ogg
Viväcka Vitlöök
ÖvrigtHar dramatiserats av Stephen Briggs
Del i serie
Ingår i serieSkivvärlden-serien
Del6
Föregås avSvartkonster
Efterföljs avPyramidfeber
{{Bokfakta
|titel     = Häxkonster
|författare  = [[Terry Pratchett]]
|otitel    = Wyrd Sisters
|ospråk    = [[Engelska]]
|översättare  = [[Olle Sahlin]]
|omslagsbild  = [[Josh Kirby]]
|land     = [[Storbritannien]]
|genre     = [[Fantasy]]
|förlag    = [[Victor Gollancz]]
|antal_sidor  = 325
|år      = [[litteraturåret 1988|1988]]
|sv_år     = [[litteraturåret 1993|1993]]
|huvudpersoner = [[Mormor Vädervax]]<br />[[Nanna Ogg]]<br />[[Viväcka Vitlöök]]
|övrigt    = Har dramatiserats av [[Stephen Briggs]]
|seriens_namn = [[Skivvärlden (bokserie)|Skivvärlden]]-serien
|del_av_serien = 6
|föregås_av  = [[Svartkonster (skivvärlden)|Svartkonster]]
|efterföljs_av = [[Pyramidfeber]]
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Parameter Förklaring
titel Bokens namn.
undertitel Bokens undertitel.
bild En bild på bokens framsida/omslag på formen bildnamn.jpg. Observera att majoriteten av alla bokomslag är ofria bilder och kan inte laddas upp på Wikimedia Commons (där alla bilderna på Wikipedia hämtas från).
bildbredd Anger bildens bredd enligt formeln (godtycklig siffra) px – glöm ej att ange px. Om inget anges används 220px. Notera dock att om det i anropet står |bildbredd=, tolkas detta som en bildbredd på 0 px. Att ej ange en parameter är att helt utelämna den.
bildtext En liten informativ text om bilden.
författare Författarens namn.
otitel Originaltiteln.
ospråk Originalspråket.
översättare Personen som översatte boken till svenska.
illustratör Personen som gjort flest illustrationer i boken.
omslagsbild Personen som målat omslagsbilden.
land Från vilket land boken kommer.
ämne Vilka ämnen boken behandlar (gäller facklitteratur).
genre Vilken genre boken tillhör (gäller skönlitteratur).
förlag Namnet på förlaget som gav ut den första upplagan på svenska. Om boken getts ut flera gånger av flera olika förlag, bör man ange vilka dessa förlag är och vilka upplagor som hör till vilket förlag.
antal_sidor Första upplagans antal sidor.
år Året då första upplagan gavs ut.
sv_år Året då första svenska upplagan gavs ut.
typ Huvudgenre för boken: t.ex. "lyrikantologi", "novellsamling", "facklitteratur"
huvudpersoner Lista bokens viktigaste personer.
bipersoner Lista bokens viktigaste bipersoner.
utmärkelser Här bör man lista alla olika utmärkelser boken fått, exempelvis Augustpris och dylikt.
övrigt Här kan man skriva allt övrigt som har med boken att göra, som att den blivit dramatiserad, blivit översatt till något ovanligt språk (exempelvis klingonska) med mera. Parametern behöver inte användas, och informationen ska också finnas i huvudtexten (gärna källbelagd).
seriens_namn Namnet på serien boken ingår i.
del_av_serien Vilken del i denna serie boken utgör.
föregås_av Boken som kommer före denna bok i serien.
efterföljs_av Boken som kommer efter denna bok i serien.

Allting hamnar i rutan i samma ordning som de står här. Vill du ha länkar skriver du helt enkelt [[titel]] istället, så blir titeln en länk.

För att rada poster under varandra, om det exempelvis är flera huvudpersoner, skriv <br /> mellan namnen, det vill säga [[namn1]]<br /> namn2. Då kommer namn1 bli en länk och namn2 hamna en rad nedanför och ej som en länk – så här:

namn1
namn2

Källor[redigera wikitext]

Denna mall är mer eller mindre en översättning av Template:Infobox Book på engelska Wikipedia.

Se även[redigera wikitext]

Templatedata[redigera wikitext]

Bokfakta skapar en inforuta som kan användas för att sammanfatta information om en bok. Alla parametrar förutom författare är valfria och kan utelämnas helt.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
titeltitel

Bokens namn.

Exempel
Häxkonster
Strängföreslagen
undertitelundertitel

Bokens undertitel.

Strängvalfri
bildbild

En bild på bokens framsida/omslag på formen bildnamn.jpg. Observera att majoriteten av alla bokomslag är ofria bilder och kan inte laddas upp på Wikimedia Commons (där alla bilderna på Wikipedia hämtas från).

Strängvalfri
bildbreddbildbredd

Anger bildens bredd enligt formeln (godtycklig siffra) px – glöm ej att ange px. Om inget anges används 220px. Notera dock att om det i anropet står |bildbredd=, tolkas detta som en bildbredd på 0 px. Att ej ange en parameter är att helt utelämna den.

Strängvalfri
bildtextbildtext

En liten informativ text om bilden.

Strängvalfri
författareförfattare

Författarens namn.

Exempel
[[Terry Pratchett]]
Strängobligatorisk
otitelotitel

Originaltiteln.

Exempel
Wyrd Sisters
Strängföreslagen
ospråkospråk

Originalspråket.

Exempel
[[Engelska]]
Strängföreslagen
översättareöversättare

(Urval av) personer som översatt boken till svenska.

Exempel
[[Olle Sahlin]]
Strängvalfri
illustratörillustratör

(Urval av) personer som illustrerat boken.

Strängvalfri
omslagsbildomslagsbild

Personen som gjort omslagsbilden, om särskilt notabelt.

Strängvalfri
landland

Från vilket land boken kommer.

Exempel
[[England]]
Strängföreslagen
ämneämne

Vilka ämnen boken behandlar (gäller facklitteratur).

Strängföreslagen
genregenre

Vilken genre boken tillhör (gäller skönlitteratur).

Exempel
[[Fantasy]]
Strängföreslagen
förlagförlag

Namnet på förlaget som gav ut den första upplagan på svenska. Om boken getts ut flera gånger av flera olika förlag, bör man ange vilka dessa förlag är och vilka upplagor som hör till vilket förlag. För böcker med många upplagor, lägg in i eget stycke i brödtexten

Strängvalfri
årår

Året då första upplagan gavs ut.

Nummerföreslagen
svenska årsv_år

Året då första svenska upplagan gavs ut.

Nummervalfri
typtyp

Huvudgenre, t.ex. facklitteratur, novellsamling

Exempel
Novellsamling
Strängvalfri
huvudpersonerhuvudpersoner

Lista bokens viktigaste personer.

Strängvalfri
platserplatser

Lita bokens viktigaste platser.

Strängvalfri
utmärkelserutmärkelser

Här bör man lista alla olika utmärkelser boken fått, exempelvis Augustpris och dylikt.

Strängvalfri
övrigtkuriosa

Här kan man skriva allt övrigt som har med boken att göra, som att den blivit dramatiserad, blivit översatt till något ovanligt språk (exempelvis klingonska) med mera.

Strängvalfri
seriens namnseriens_namn

Namnet på serien boken ingår i.

Strängvalfri
del av seriendel_av_serien

Vilken del i denna serie boken utgör.

Nummervalfri
föregås avföregås_av

Boken som kommer före denna bok i serien.

Strängvalfri
efterföljs avefterföljs_av

Boken som kommer efter denna bok i serien.

Strängvalfri