Mall:Georuta

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


Erioll world.svg

{{Georuta}}
Georuta är en faktarutsmall för alla typer av geografiska data. Med den här mallen finns det inget behov av ytterligare mallar för geografiska objekt.

Denna mall är till för att översätta {{Geobox}} till svenska.

Typer och blanka mallar[redigera wikitext]

Mallparametrar[redigera wikitext]

engelska förslag till svenska
Mallhuvud
name namn
native_name inhemskt_namn
other_name, other_name1 … alternativt_namn
category typ / kategori
native_category inhemsk typ / kategori
category_hide göm_typ / göm_kategori
Bild
image bild
image_size bildstorlek / bild_storlek
image_caption bildtext / bild_text
Namn
official_name officiellt_namn
etymology etymologi
motto slogan
nickname, nickname1 … smeknamn, smeknamn1 …
Symboler
flag flagga
flag_size flaggstorlek / flagga_storlek
flag_border flaggram / flagga_ram
symbol symbol
symbol_size symbolstorlek / symbol_storlek
symbol_border symbolram / symbol_ram
Länder, regioner mm
country, country1 … land, land1 …
state, state1 … delstat, delstat1 …
region, region1 … region, region1 …
district, district1 … distrikt, distrikt1 …
municipality, municipality1 … kommun, kommun1 …
parish, parish1 … församling, församling1 …
Objektets delar, innehåll ("familj")
parent, parent1 … del_av, del_av1 …
range bergskedja
border, border1 … gräns, gräns1 …
part delar
tributary_left, tributary_left1 …, tributary_right, tributary_right1 …, biflöde_vänster, biflöde_vänster1 …, biflöde_höger, biflöde_höger1 …
child_left, child_left1 …, child_right, child_right1 …, sidodal_vänster, sidodal_vänster1 …, sidodal_höger, sidodal_höger1 …
city, city1 … stad, stad1 …
landmark, landmark1 … landmärke, landmärke1 …
river, river1 … flod, flod1 …
building, building1 … byggnad, byggnad1 …
Läge
location läget / platsens namn (t ex "Stora torget" i en stad)
elevation höjdläge
prominence primärfaktor
lat_d … lat_g, lat_m, lat_s, lat_NS, long_g, long_m, long_s, long_EW
highest, highest_ … högsta
lowest, lowest_ … lägsta
Floders lägen
source, source1 … källflöde, källflöde1
source_confluence biflodsmynning
mouth mynning
Dimensioner
length, length_orientation längd
width, width_orientation bredd
height höjd
depth djup
volume volym
watershed avrinningsområde
area, area_land, area_water, area_urban, area_metro, area1 … area, area_land, area_vatten, area_ort, area_storstad, area1 …
discharge_location, discharge1_location … vattenföring_läge, vattenföring1_läge …
discharge, discharge1 … vattenföring, vattenföring1 …
discharge_min, discharge_max vattenföring_min, vattenföring_max
Befolkning
population, population_urban, population_metro, population1 … folkmängd, folkmängd_ort, folkmängd_storstad, folkmängd1 …
population_date, population_urban_date, population_metro_date, population1_date … folkmängd_datum, folkmängd_ort_datum, folkmängd_storstad_datum, folkmängd1_datum …
population_density, population_density_urban, population_density_metro befolkningstäthet, befolkningstäthet_ort, befolkningstäthet_storstad
Egenskaper
geology, geology1 … geologi, geologi1 …
orogeny, orogeny1 … orogeni, orogeni1 …
period, period1 … period, period1 …
biome, biome1 … biom, biom1 …
plant, plant1 … växt, växt1 …
animal, animal1 … djur, djur1 …
author, author1 … upphovsman, upphovsman1 …
style, style1 … stil, stil1 …
material, material1 … material, material1 …
Historia och administration
established, etablished1… grundad, grundad1 …
date, date1… datum, datum1 …
government, government_ … styre, styre_ …
management, management_ … administration, administration_ …
owner ägare
mayor borgmästare
mayor_party borgmästare_parti
leader, leader1 … ledare, ledare1 …
Tillgänglighet
public allmän
visitation, visitation_date besök, besök_datum
access nås
ascent, ascent_date, ascent1 … bestigning, bestigning_datum, bestigning1 …
discovery, discovery_date, discovery1 … upptäckt, upptäckt_datum, upptäckt1 …
Koder
timezone, utc_offset tidszon, utc_skillnad
timezone_DST, utc_offset_DST tidzon_sommar, utc_skillnad_sommar
iso_code, iso_subcode iso_kod, iso_underkod
postal_code, area_code, code, code1 … postnummer, riktnummer, kod, kod1 …
UNESCOs världsarv, IUCN, och topografisk kartering
whs_name, whs_year, whs_number, whs_region, whs_criteria världsarv_namn, världsarv_år, världsarv_nummer, världsarv_region, världsarv_kriterium
category_iucn iucn_kategori
topo_map, topo_maker topo_karta, topo_skapare
Fria fält
free, free_type, free1, free1_type … fri, fri_kategori, fri1, fri1_kategori …
Kartbilder
map, map1, map2 karta, karta1, karta2
map_size… karta_storlek
map_background… karta_bakgrund
map_caption… karta_undertext
map_locator… karta_position
map_locator_x, map_locator_y karta_position_x, karta_position_y
Webbplatser
commons commons
statistics statistik
website webbplats
Fotnoter
footnotes fotnoter

Undermallar[redigera wikitext]

engelska förslag till svenska
Geobox enhet
Mall:Unit area Mall:Enhet area
Mall:Unit area density Mall:Enhet area täthet
Mall:Unit discharge Mall:Enhet flöde
Mall:Unit length Mall:Enhet längd
Mall:Unit length range Mall:Enhet längd omfattning
Mall:Unit volume Mall:Enhet volym
Mall:Unit weight Mall:Enhet vikt
Geobox2 include
Mall:Geobox 0 Mall:Georuta 0 / Mall:Geobox 0
Mall:Geobox coor2dec Mall:Georuta koordtilldec / Mall:Geobox koordtilldec
Mall:Geobox2 color Mall:Georuta2 färg / Mall:Geobox2 färg (behövs tvåan?)
Mall:Geobox2 coor Mall:Georuta2 koord / Mall:Geobox2 koord
Mall:Geobox2 coor title Mall:Georuta2 koor titel / Mall:Geobox2 koor titel
Mall:Geobox2 data Mall:Georuta2 data / Mall:Geobox2 data
Mall:Geobox2 data plain Mall:Georuta2 data enkel / Mall:Geobox2 data enkel
Mall:Geobox2 end Mall:Georuta2 slut / Mall:Geobox2 slut
Mall:Geobox2 image Mall:Georuta2 bild / Mall:Geobox2 bild
Mall:Geobox2 label Mall:Georuta2 beteckning / Mall:Geobox2 beteckning
Mall:Geobox2 line Mall:Georuta2 linje / Mall:Geobox2 linje
Mall:Geobox2 line plain Mall:Georuta2 linje enkel / Mall:Geobox2 linje enkel
Mall:Geobox2 link Mall:Georuta2 länk / Mall:Geobox2 länk
Mall:Geobox2 list Mall:Georuta2 lista / Mall:Geobox2 lista
Mall:Geobox2 list fold Mall:Georuta2 lista vik / Mall:Geobox2 lista vik
Mall:Geobox2 list flag Mall:Georuta2 lista flagga / Mall:Geobox2 lista flagga
Mall:Geobox2 list plain Mall:Georuta2 lista enkel / Mall:Geobox2 lista enkel
Mall:Geobox2 list long Mall:Georuta2 lista lång / Mall:Geobox2 lista lång
Mall:Geobox2 list long fold Mall:Georuta2 lista lång vik / Mall:Geobox2 lista lång vik
Mall:Geobox2 list line plain Mall:Georuta2 lista linje enkel / Mall:Geobox2 lista linje enkel
Mall:Geobox2 location Mall:Georuta2 position / Mall:Geobox2 position
Mall:Geobox locator Mall:Georuta kartposition / Mall:Geobox kartposition ?
Mall:Geobox2 map Mall:Georuta2 karta / Mall:Geobox2 karta
Mall:Geobox2 symbols Mall:Georuta2 symboler / Mall:Geobox2 symboler
Mall:Geobox2 unit Mall:Georuta2 enhet / Mall:Geobox2 enhet