Mall:Geobox

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


{{Geobox}}
Geobox är en faktarutsmall för alla typer av geografiska data. Med den här mallen ansågs det att inget behov av ytterligare mallar för geografiska objekt förelåg.

Fördelar

Observera: man behöver inte (kan ofta inte) formatera inmatade data på något vis, eftersom allt sköts av mallen.
 • automatiska lokaliseringspunkter (locator dots) på kartor, baserat på koordinater eller X/Y-värden
 • automatiska statsflaggor och regionala flaggor
 • bakgrundskartor
 • infällbara listor för alla fält som omfattar flera rader
 • internationella kategorier (till exempel Världsarv), som gör att ytterligare faktarutor på samma sida inte behövs
 • automatisk wikilänkning

Nackdelar

Observera: man kan få svårt att formatera inmatade värden, eftersom allt sköts av mallen.
 • många ovidkommande parametrar
 • ofta parameternamn på engelska
 • oflexibel och försvårar inläggning av kod för varianter av en situation (exempelvis en dubbel tillhörighet pga de facto/de jure)
 • svår att uppdatera pga mycket komplex kod

Varför infördes Geobox?

För att

 • standardisera och gallra i snårskogen av inkonsekventa geografiska mallar,
 • förbättra navigationen mellan relaterade artiklar,
 • förenkla införandet och underhållet av faktarutor,
 • förbättra informationsöverföringen mellan olika språkversioner av Wikipedia, genom standardiserade fält och
 • för att en lång rad geografiska faktarutor saknades på svenskspråkiga Wikipedia.

Dokumentation och exempel

Typer och blanka mallar

Geobox klarar av flera olika typer av geografiska objekt. Utgå från den mest lämpade av dessa tomma mallar. Nedanstående mallar är på engelska. Vissa har dock översatts till svenska – se Mall:Georuta.

Berggeologiska formationer Naturskyddade områden Byggnadsverk Regioner Bosättningarorter Vatten
Även för:
 • ö, halvö, grotta, pass, geologi och liknande
Använd för:
 • nationalpark, reservat, friluftsområde och liknande
Använd även för:
 • klocktorn, bro och liknande
Använd för:
 • delstat, provins, län, kommun och liknande
Använd för:
 • stad, tätort, by, stadsdel och liknande
Använd för:
 • reservoar, bäck, å, älv, vatten och liknande

Om det inte finns en färdig, blank mall för din typ av objekt, utgå från den kompletta mallen nedan. Radera de parametrar som inte kommer att användas i den nya typen.

Se även

Det här är TemplateData-dokumentation för den här mallen. Det används av VisualEditor och andra verktyg.

TemplateData för Geobox

Denna mall kan användas till alla typer av geografiska objekt. Denna mall bör ej läggas in med visual editor, men kan redigeras därifrån. Se vidare på dokumentationsidan.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall har anpassad formatering.

ParameterBeskrivningTypStatus
Inga parametrar angivna