Mall:Hopfällbart alternativ

Från Wikipedia
Not till redigerare om hur man använder hopfällningsfunktionen:

För att hantera den här mallens synlighet när den först visas, lägg till följande parameter:

|state=collapsed för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge, dvs. {{BASEPAGENAME |state=collapsed}};
|state=expanded för att visa den här mallen i sitt utfällda (fullt synliga) läge, dvs. {{BASEPAGENAME |state=expanded}};
|state=autocollapse för att visa den här mallen i sitt hopfällda (gömda) läge endast om det finns en annan mall av samma typ på artikelsidan, dvs. {{BASEPAGENAME |state=autocollapse}}.

Om ingen annan inställning är satt (se parametern state i mallens kod), är mallens huvudläge satt till autocollapse.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen {{Hopfällbart alternativ}} är ett standardiserat meddelande som kan transkluderas på mallar som innehåller en state-parameter (genom vilken deras hopfällbarhet kan hanteras).

Den kan antingen infogas på mallsidan i sig (insvept i <noinclude></noinclude>-taggar) eller på mallens dokumentationssida.

Förutsättning[redigera wikitext]

Navigationsmallen där denna informationstext läggs in förutsätts ha kodsträngen.|state= {{{state|autocollape}}}. Se mer om liknande parametrar och "magiska ord" i {{Navbox}}-dokumentationen.