Mall:Faktamall

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mall:Infobox)

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Faktamall är en metamall, det vill säga en mall som används för att bygga andra mallar, exempelvis navigationsrutor och faktarutor. Syftet med mallen är att ge enhetlig rutor. Mallar baserade på denna mall är synliga även i mobil vy. I desktopvy visas mallarna som stående rutor i artiklarnas högerkant.

För en mer strukturerad form av navigationsruta, använd liggande mallar baserade på {{Navbox}} istället, som emellertid inte syns i mobil vy på en smal skärm.

Användning

Denna mall är inte tänkt att infogas direkt i en artikel, utan används för att bygga upp faktarutor, exempelvis {{datorspelsfakta}}. Behövs en enkel basmall, använd gärna {{Sidoruta_begrepp}}.

Parametrarna presenteras i nummerordning. Det innebär att innehåll2 hamnar över innehåll3 och så vidare.

Prioriteringsordningen på parametrarna är som följer:

 • rubrikn
 • innehålln
 • innehålln med tillhörande etikettn

En etikett skrivs inte ut om inte innehållet är definierat.

{{Faktamall

|1       = 

|grundstil   = 
|grundclass  = 

|rubrikstil  = 
|etikettstil  = 
|innehållsstil = 

|titel     = 
|titelstil   = 
|titelclass  = 

|över     = 
|överstil   = 
|överclass   = 

|underrubrik  = 
|underrubrikstil = 
|underrubrikclass = 

|bild     = 
|bildbredd   = 
|bild1     = 
|bildbredd1  = 
|bild2     = 
|bildbredd2  = 
|bildstil   = 
|bildclass   = 
|bildtext   = 
|bildtextstil = 

|rubrik1    = 
|etikett2   = 
|innehåll2   = 
|etikett3   = 
|innehåll3   = 
|rubrik4    = 
|etikett5   = 
|innehåll5   = 
|innehåll6   = 

...

|rubrik239   = 
|etikett240  = 
|innehåll240  = 

|utökning   = 
|under     = 
|understil   = 
|underclass  = 
}}

Utökning

När mallen används för utökning finns det bara stöd för rubrikn, rubriknstil, etikettn, etikettnstil, innehålln, innehållnstil och classn. Det finns även stöd för rubrikstil, etikettstil och innehållsstil som inte ärvs av den överordnade mallen och behöver därför sättas igen.

Parametrar

Alla parametrar i mallen är frivilliga.

name
Mallens namn. Används för att få fram redigera, diskutera och visa länkar direkt i mallen.
grundstil
Infoboxens grundstil, används till att till exempel ändra bakgrundsfärgen på hela rutan. (CSS)
grundclass
Används för att lägga till en kompletterande class till boxen.
rubrikstil
Ett komplement till den övergripande stilen på mallens rubriker. (CSS)
rubriknstil
Ett komplement till stilen på den n:te rubriken. (CSS)
etikettstil
Ett komplement till den övergripande stilen på mallens etiketter. (CSS)
etikettnstil
Ett komplement till stilen på den n:te etiketten. (CSS)
innehållsstil
Ett komplement till den övergripande stilen på mallens innehåll. (CSS)
innehållnstil
Ett komplement till stilen på det n:te innehålls-elementet. Fungerar både för fristående innehållsparametrar och innehållsparametrar i kombination med en etikett. (CSS)
titel
Infoboxens titel, den skrivs ovanför och utanför boxen.
titelstil
Stilkomplement till titel. (CSS)
titelclass
Används för att lägga till en kompletterande class till titeln.
över
Infoboxens huvudrubrik.
överstil
Stilkomplement till över. rubrikstil gäller ej på denna. (CSS)
överclass
Används för att lägga till en kompletterande class till rubriken.
underrubrik
Används för underrubriker
underrubrik2
Används för underrubriker
underrubrikstil
Stilkomplement till underrubrik och underrubrik2
underrubrikclass
Används för att lägga till en kompletterande class till underrubrikerna.
bild (bild1 kan användas som ett alternativt namn på denna parameter)
Plats för en bild. Används med normal bildsyntax.
bildbredd (bildbredd1 kan användas som ett alternativt namn på denna parameter)
Används endast om parameter bild anges som ett filnamn. Om inget värde anges används bredden 200px.
bild2
Ytterligare plats för en bild.
bildbredd2
Används endast om parameter bild2 anges som ett filnamn. Om inget värde anges används bredden 200px.
bildstil
Stil för bildplatsen. (CSS)
bildclass
Används för att lägga till en kompletterande class till bildplatsen.
bildtext
Plats avsedd för en bildtext för den första bilden.
bildtext2
Plats avsedd för en bildtext för den andra bilden.
bildtextstil
Stilkomplement till bildtexten. (CSS)
rubrikn
En rubrik i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 240 som inte används för en etikett eller innehåll.
etikettn
En etikett i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 240 som inte används för en rubrik eller fristående innehåll.
innehålln
En sektion i mallen där n är ett nummer mellan 1 och 240 som inte används för en rubrik. Den kan kompletteras med en etikett genom att man använder samma nummer eller vara fristående genom att man låter den vara ensam om sitt nummer.
classn
Kopplar en klass till en sektions innehållsdel. Fungerar både för fristående innehållsparametrar och innehållsparametrar i kombination med en etikett.
under
Plats för en underrubrik. Kan användas för att länka till en portal eller liknande.
understil
Stilen på underrubriken. (CSS)
underclass
Kopplar en klass till under-sektionen.
1
Sätts till 'utökning' när mallen inkluderas i utöknings parametern
utökning
En plats där man kan lägga ytterligare en faktamall. Mallen som placeras här måste ha den första parametern satt till 'utökning'.

Exempel

{Titel}
{Över}
{bildtext}
Etikett 1innehåll vid etikett1
Rubrik 12, som är på topp
Etikett 40, under rubrik 12Bredvid etikett40
Alla rubriker hamnar
i nummerordningvilket man måste tänka på
annars så kandet bli problem.
En text längst ner i faktamallen
{{Faktamall
|titel   = {Titel}
|över    = {Över}
|bild    = [[Fil:Exempel.jpg|200px]]
|bildtext  = {bildtext}
|rubrikstil = background:orange;
|rubrik12  = Rubrik 12, som är på topp
|etikett40 = Etikett 40, under rubrik 12
|innehåll40 = Bredvid etikett40
|rubrik43  = Alla rubriker hamnar
|etikett46 = i nummerordning
|innehåll46 = vilket man måste tänka på
|etikett47 = annars så kan
|innehåll47 = det bli problem.
|etikett1  = Etikett 1
|innehåll1 = innehåll vid etikett1
|under   = En text längst ner i faktamallen
}}

Alla möjliga parametrar

{{Faktamall

|1       =

|grundstil   = 
|grundclass   = 

|rubrikstil   =
|etikettstil  =
|innehållsstil =

|titel     =
|titelstil   =
|titelclass   =
|över      =
|överstil    =
|överclass   =
|underrubrik  = 
|underrubrik2  = 
|underrubrik3  = 
|underrubrikstil = 
|underrubrikclass =
|bild      =
|bildbredd   = 
|bild1     =
|bildbredd1   =
|bild2     =
|bildbredd2   = 
|bildstil    = 
|bildclass   = 
|bildtext    = 
|bildtext2   = 
|bildtextstil  = 

|rubrik1    =
|rubrik1stil  =
|etikett1    =
|etikett1stil  =
|innehåll1   =
|innehåll1stil =
|class1     =
|rubrik2    =
|rubrik2stil  =
|etikett2    =
|etikett2stil  =
|innehåll2   =
|innehåll2stil =
|class2     =
|rubrik3    =
|rubrik3stil  =
|etikett3    =
|etikett3stil  =
|innehåll3   =
|innehåll3stil =
|class3     =
|rubrik4    =
|rubrik4stil  =
|etikett4    =
|etikett4stil  =
|innehåll4   =
|innehåll4stil =
|class4     =
|rubrik5    =
|rubrik5stil  =
|etikett5    =
|etikett5stil  =
|innehåll5   =
|innehåll5stil =
|class5     =
|rubrik6    =
|rubrik6stil  =
|etikett6    =
|etikett6stil  =
|innehåll6   =
|innehåll6stil =
|class6     =
|rubrik7    =
|rubrik7stil  =
|etikett7    =
|etikett7stil  =
|innehåll7   =
|innehåll7stil =
|class7     =
|rubrik8    =
|rubrik8stil  =
|etikett8    =
|etikett8stil  =
|innehåll8   =
|innehåll8stil =
|class8     =
|rubrik9    =
|rubrik9stil  =
|etikett9    =
|etikett9stil  =
|innehåll9   =
|innehåll9stil =
|class9     =
|rubrik10    =
|rubrik10stil  =
|etikett10   =
|etikett10stil =
|innehåll10   =
|innehåll10stil =
|class10    =
|rubrik11    =
|rubrik11stil  =
|etikett11   =
|etikett11stil =
|innehåll11   =
|innehåll11stil =
|class11    =
|rubrik12    =
|rubrik12stil  =
|etikett12   =
|etikett12stil =
|innehåll12   =
|innehåll12stil =
|class12    =
|rubrik13    =
|rubrik13stil  =
|etikett13   =
|etikett13stil =
|innehåll13   =
|innehåll13stil =
|class13    =
|rubrik14    =
|rubrik14stil  =
|etikett14   =
|etikett14stil =
|innehåll14   =
|innehåll14stil =
|class14    =
|rubrik15    =
|rubrik15stil  =
|etikett15   =
|etikett15stil =
|innehåll15   =
|innehåll15stil =
|class15    =
|rubrik16    =
|rubrik16stil  =
|etikett16   =
|etikett16stil =
|innehåll16   =
|innehåll16stil =
|class16    =
|rubrik17    =
|rubrik17stil  =
|etikett17   =
|etikett17stil =
|innehåll17   =
|innehåll17stil =
|class17    =
|rubrik18    =
|rubrik18stil  =
|etikett18   =
|etikett18stil =
|innehåll18   =
|innehåll18stil =
|class18    =
|rubrik19    =
|rubrik19stil  =
|etikett19   =
|etikett19stil =
|innehåll19   =
|innehåll19stil =
|class19    =
|rubrik20    =
|rubrik20stil  =
|etikett20   =
|etikett20stil =
|innehåll20   =
|innehåll20stil =
|class20    =
|rubrik21    =
|rubrik21stil  =
|etikett21   =
|etikett21stil =
|innehåll21   =
|innehåll21stil =
|class21    =
|rubrik22    =
|rubrik22stil  =
|etikett22   =
|etikett22stil =
|innehåll22   =
|innehåll22stil =
|class22    =
|rubrik23    =
|rubrik23stil  =
|etikett23   =
|etikett23stil =
|innehåll23   =
|innehåll23stil =
|class23    =
|rubrik24    =
|rubrik24stil  =
|etikett24   =
|etikett24stil =
|innehåll24   =
|innehåll24stil =
|class24    =
|rubrik25    =
|rubrik25stil  =
|etikett25   =
|etikett25stil =
|innehåll25   =
|innehåll25stil =
|class25    =
|rubrik26    =
|rubrik26stil  =
|etikett26   =
|etikett26stil =
|innehåll26   =
|innehåll26stil =
|class26    =
|rubrik27    =
|rubrik27stil  =
|etikett27   =
|etikett27stil =
|innehåll27   =
|innehåll27stil =
|class27    =
|rubrik28    =
|rubrik28stil  =
|etikett28   =
|etikett28stil =
|innehåll28   =
|innehåll28stil =
|class28    =
|rubrik29    =
|rubrik29stil  =
|etikett29   =
|etikett29stil =
|innehåll29   =
|innehåll29stil =
|class29    =
|rubrik30    =
|rubrik30stil  =
|etikett30   =
|etikett30stil =
|innehåll30   =
|innehåll30stil =
|class30    =
|rubrik31    =
|rubrik31stil  =
|etikett31   =
|etikett31stil =
|innehåll31   =
|innehåll31stil =
|class31    =
|rubrik32    =
|rubrik32stil  =
|etikett32   =
|etikett32stil =
|innehåll32   =
|innehåll32stil =
|class32    =
|rubrik33    =
|rubrik33stil  =
|etikett33   =
|etikett33stil =
|innehåll33   =
|innehåll33stil =
|class33    =
|rubrik34    =
|rubrik34stil  =
|etikett34   =
|etikett34stil =
|innehåll34   =
|innehåll34stil =
|class34    =
|rubrik35    =
|rubrik35stil  =
|etikett35   =
|etikett35stil =
|innehåll35   =
|innehåll35stil =
|class35    =
|rubrik36    =
|rubrik36stil  =
|etikett36   =
|etikett36stil =
|innehåll36   =
|innehåll36stil =
|class36    =
|rubrik37    =
|rubrik37stil  =
|etikett37   =
|etikett37stil =
|innehåll37   =
|innehåll37stil =
|class37    =
|rubrik38    =
|rubrik38stil  =
|etikett38   =
|etikett38stil =
|innehåll38   =
|innehåll38stil =
|class38    =
|rubrik39    =
|rubrik39stil  =
|etikett39   =
|etikett39stil =
|innehåll39   =
|innehåll39stil =
|class39    =
|rubrik40    =
|rubrik40stil  =
|etikett40   =
|etikett40stil =
|innehåll40   =
|innehåll40stil =
|class40    =
|rubrik41    =
|rubrik41stil  =
|etikett41   =
|etikett41stil =
|innehåll41   =
|innehåll41stil =
|class41    =
|rubrik42    =
|rubrik42stil  =
|etikett42   =
|etikett42stil =
|innehåll42   =
|innehåll42stil =
|class42    =
|rubrik43    =
|rubrik43stil  =
|etikett43   =
|etikett43stil =
|innehåll43   =
|innehåll43stil =
|class43    =
|rubrik44    =
|rubrik44stil  =
|etikett44   =
|etikett44stil =
|innehåll44   =
|innehåll44stil =
|class44    =
|rubrik45    =
|rubrik45stil  =
|etikett45   =
|etikett45stil =
|innehåll45   =
|innehåll45stil =
|class45    =
|rubrik46    =
|rubrik46stil  =
|etikett46   =
|etikett46stil =
|innehåll46   =
|innehåll46stil =
|class46    =
|rubrik47    =
|rubrik47stil  =
|etikett47   =
|etikett47stil =
|innehåll47   =
|innehåll47stil =
|class47    =
|rubrik48    =
|rubrik48stil  =
|etikett48   =
|etikett48stil =
|innehåll48   =
|innehåll48stil =
|class48    =
|rubrik49    =
|rubrik49stil  =
|etikett49   =
|etikett49stil =
|innehåll49   =
|innehåll49stil =
|class49    =
|rubrik50    =
|rubrik50stil  =
|etikett50   =
|etikett50stil =
|innehåll50   =
|innehåll50stil =
|class50    =
|rubrik51    =
|rubrik51stil  =
|etikett51   =
|etikett51stil =
|innehåll51   =
|innehåll51stil =
|class51    =
|rubrik52    =
|rubrik52stil  =
|etikett52   =
|etikett52stil =
|innehåll52   =
|innehåll52stil =
|class52    =
|rubrik53    =
|rubrik53stil  =
|etikett53   =
|etikett53stil =
|innehåll53   =
|innehåll53stil =
|class53    =
|rubrik54    =
|rubrik54stil  =
|etikett54   =
|etikett54stil =
|innehåll54   =
|innehåll54stil =
|class54    =
|rubrik55    =
|rubrik55stil  =
|etikett55   =
|etikett55stil =
|innehåll55   =
|innehåll55stil =
|class55    =
|rubrik56    =
|rubrik56stil  =
|etikett56   =
|etikett56stil =
|innehåll56   =
|innehåll56stil =
|class56    =
|rubrik57    =
|rubrik57stil  =
|etikett57   =
|etikett57stil =
|innehåll57   =
|innehåll57stil =
|class57    =
|rubrik58    =
|rubrik58stil  =
|etikett58   =
|etikett58stil =
|innehåll58   =
|innehåll58stil =
|class58    =
|rubrik59    =
|rubrik59stil  =
|etikett59   =
|etikett59stil =
|innehåll59   =
|innehåll59stil =
|class59    =
|rubrik60    =
|rubrik60stil  =
|etikett60   =
|etikett60stil =
|innehåll60   =
|innehåll60stil =
|class60    =
|rubrik61    =
|rubrik61stil  =
|etikett61   =
|etikett61stil =
|innehåll61   =
|innehåll61stil =
|class61    =
|rubrik62    =
|rubrik62stil  =
|etikett62   =
|etikett62stil =
|innehåll62   =
|innehåll62stil =
|class62    =
|rubrik63    =
|rubrik63stil  =
|etikett63   =
|etikett63stil =
|innehåll63   =
|innehåll63stil =
|class63    =
|rubrik64    =
|rubrik64stil  =
|etikett64   =
|etikett64stil =
|innehåll64   =
|innehåll64stil =
|class64    =
|rubrik65    =
|rubrik65stil  =
|etikett65   =
|etikett65stil =
|innehåll65   =
|innehåll65stil =
|class65    =
|rubrik66    =
|rubrik66stil  =
|etikett66   =
|etikett66stil =
|innehåll66   =
|innehåll66stil =
|class66    =
|rubrik67    =
|rubrik67stil  =
|etikett67   =
|etikett67stil =
|innehåll67   =
|innehåll67stil =
|class67    =
|rubrik68    =
|rubrik68stil  =
|etikett68   =
|etikett68stil =
|innehåll68   =
|innehåll68stil =
|class68    =
|rubrik69    =
|rubrik69stil  =
|etikett69   =
|etikett69stil =
|innehåll69   =
|innehåll69stil =
|class69    =
|rubrik70    =
|rubrik70stil  =
|etikett70   =
|etikett70stil =
|innehåll70   =
|innehåll70stil =
|class70    =
|rubrik71    =
|rubrik71stil  =
|etikett71   =
|etikett71stil =
|innehåll71   =
|innehåll71stil =
|class71    =
|rubrik72    =
|rubrik72stil  =
|etikett72   =
|etikett72stil =
|innehåll72   =
|innehåll72stil =
|class72    =
|rubrik73    =
|rubrik73stil  =
|etikett73   =
|etikett73stil =
|innehåll73   =
|innehåll73stil =
|class73    =
|rubrik74    =
|rubrik74stil  =
|etikett74   =
|etikett74stil =
|innehåll74   =
|innehåll74stil =
|class74    =
|rubrik75    =
|rubrik75stil  =
|etikett75   =
|etikett75stil =
|innehåll75   =
|innehåll75stil =
|class75    =
|rubrik76    =
|rubrik76stil  =
|etikett76   =
|etikett76stil =
|innehåll76   =
|innehåll76stil =
|class76    =
|rubrik77    =
|rubrik77stil  =
|etikett77   =
|etikett77stil =
|innehåll77   =
|innehåll77stil =
|class77    =
|rubrik78    =
|rubrik78stil  =
|etikett78   =
|etikett78stil =
|innehåll78   =
|innehåll78stil =
|class78    =
|rubrik79    =
|rubrik79stil  =
|etikett79   =
|etikett79stil =
|innehåll79   =
|innehåll79stil =
|class79    =
|rubrik80    =
|rubrik80stil  =
|etikett80   =
|etikett80stil =
|innehåll80   =
|innehåll80stil =
|class80    =

|utökning    =

|under     =
|understil   =
|underclass   =
|name      =
}}