Mall:Infobox bokserie

Från Wikipedia
{{{bokserie}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Information
{{{böcker}}}
Författare{{{författare}}}
Originaltitel{{{originaltitel}}}
Originalspråk{{{originalspråk}}}
Översättare{{{översättare}}}
Illustratör{{{illustratör}}}
Omslagsbild{{{omslagsbild}}}
Land{{{land}}}
Språk{{{ospråk}}}
Genre{{{genre}}}
Förlag{{{förlag}}}
Utgiven{{{utgiven}}}
Utgiven
på svenska
{{{utgiven_sv}}}
Typ{{{typ}}}
Antal band{{{antal}}}

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Kod[redigera wikitext]

{{Infobox bokserie
|bokserie   = 
|bild     = 
|bildtext   = 
|böcker    = 
|författare  = 
|originaltitel = 
|översättare  = 
|illustratör  = 
|omslagsbild  = 
|land     = 
|ospråk    = 
|genre     = 
|förlag    = 
|utgiven    = 
|utgiven_sv  = 
|typ      = 
|antal     = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

bokserie
Namnet på bokserien
bild
Bild på böckerna eller seriens logotyp
bildtext
Bildtext för bilden
böcker
Böcker i serien
författare
Författaren/-arnas namn
originaltitel
Bokseriens titel på originalspråket
översättare
De som har översatt boken
illustratör
De som har ritat bilderna i boken
omslagsbild
De som har målat böckernas omslagsbilder
land
Det land som boken kommer från
ospråk
Böckernas originalspråk
genre
Vilka genrer böckerna har
förlag
Det/de förlag som ger/givit ut böckerna
utgiven
Det datum då boken ursprungligen gavs ut
utgiven_sv
Det datum då boken gavs ut i Sverige (behövs inte fyllas i om boken gavs ut i Sverige ursprungligen)
typ
Vilken typ av böcker som finns i serien, t.ex. inbunden, pocket.
antal
Antalet böcker som har givits ut

Templatedata[redigera wikitext]

Skapar en infobox om en bokserie

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Titeltitel

Namnet på bokserien

Okändföreslagen
bokseriebokserie

ingen beskrivning

Strängföråldrad
Bildbild illustration

Bild på böckerna eller seriens logotyp

Strängvalfri
Bildtextbildtext

Bildtext för bilden

Strängvalfri
Böckerböcker

Böcker i serien

Strängföreslagen
Författareförfattare

Författaren/-arnas namn

Strängföreslagen
Originaltiteloriginaltitel

Bokseriens titel på originalspråket (om ett annat än svenska)

Strängföreslagen
Översättareöversättare

De som har översatt boken

Strängvalfri
Illustratörillustratör

De som har ritat bilderna i boken

Strängvalfri
Omslagsbildomslagsbild

De som har målat böckernas omslagsbilder

Strängvalfri
Landland

Det land som boken kommer från

Strängföreslagen
Originalspråkoriginalspråk ospråk

Böckernas originalspråk

Strängföreslagen
Genregenre

Vilka genrer böckerna har

Strängföreslagen
Förlagförlag

Det/de förlag som ger/givit ut böckerna

Strängvalfri
Utgivenutgiven utgivning

Det datum då boken ursprungligen gavs ut

Datumföreslagen
Utgiven_svutgiven_sv

Det datum då boken gavs ut i Sverige (behövs inte fyllas i om boken gavs ut i Sverige ursprungligen)

Datumvalfri
Typtyp

Vilken typ av böcker som finns i serien, t.ex. inbunden, pocket.

Strängvalfri
Antalantal

Antalet böcker som har givits ut i serien

Nummerföreslagen
ospråkospråk

ingen beskrivning

Strängföråldrad

Se även[redigera wikitext]